Citáty na téma nesnáz


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nač oplakávat některé části života? Celý život je k pláči. Nové nesnáze dolehnou dřív, než se stačíš vypořádat se starými.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“


Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 34
britská spisovatelka 1965
„A ty si myslíš, že mrtví, které jsme milovali, nás někdy mohou doopravdy opustit? Myslíš, že si je nepřipomínáme jasněji než kdy jindy v okamžicích, kdy se ocitneme ve velkých nesnázích?“

„Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.“

Helen Rowland foto
Helen Rowland 29
americká novinářka 1875 – 1950
„Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění.“

Olga Scheinpflugová foto
Olga Scheinpflugová 5
česká herečka a spisovatelka 1902 – 1968
„Chceš-li se dostat do velkých nesnází, prokaž něco své vlasti.“

Božena Benešová foto
Božena Benešová 8
česká básnířka, literární kritička, novinářka, publicistk... 1873 – 1936
„Pedagogika je umění - hlavně umění nedat na sobě znát nesnáze povolání. To je někdy opravdu kumšt.“


Achille Gregor foto
Achille Gregor 4
český humorista, publicista a spisovatel 1910 – 1998
„Polovina nesnází s trávením je ze špatného jídla, a polovina z dobrého.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Co zbylo z lásky a extáze? Bytové nesnáze.“

 Kleobulos foto
Kleobulos 1
634 – -600 př. n. l.
„V štěstí se nevyvyšuj, a jseš-li se v nesnázích, neponižuj se.“


Ota Gregor foto
Ota Gregor 1
Český lékař 1916 – 2006
„Polovina nesnází s trávením je ze špatného jídla a polovina z dobrého.“

Vladislav Vančura foto
Vladislav Vančura 32
český divadelní kritik, dramatik, filmový režisér, lékař,... 1891 – 1942
„Jest se mi podrobiti všem nesnázím, které již lidé zdolali.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Obecné pojmy a velká domýšlivost bávají strůjci velkých nesnází.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„V nesnázích i těch nejlepších přátel nacházíme vždycky něco, co nám dělá dobře.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .