Citáty na téma nevděk


Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616
„Nevděk je dcerou pýchy.“

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747
„Nejodsouzeníhodnější, avšak nejčastější a nejstarší nevděk je nevděk dětí vůči rodičům.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Nevděk je znamení slabosti. Nikdy jsem neviděl schopné lidi, kteří by byli nevděčni.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.“

Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer 14
rakouský dramatik a spisovatel 1791 – 1872
„Nevděk je nejčernější zločin.“

Julien Offray de La Mettrie foto
Julien Offray de La Mettrie 5
francouzský lékař a filozof 1709 – 1751
„Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Peršané soudí i takové provinění, kvůli němuž se sice lidé nejvíce nenávidí, ale nejméně soudí, totiž nevděk, a přísně trestají i toho, o kom zjistí, že mohl projevit vděčnost a neučinil to.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Můj přítel ihned zapomínal na dobro, které někomu prokázal. Proto si nikdynestěžoval na nevděk.“


Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747
„Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk. Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám.“

Alfred De Musset foto
Alfred De Musset 19
francouzský spisovatel 1810 – 1857
„Dobro má za hrob lidský nevděk.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Nevděk jest vždy jakýsi druh slabosti. Nevidělť jsem, že by řádní mužové byli bývali nevděčnými.“

Richard Baxter foto
Richard Baxter 30
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 – 1691
„Jak barbarský, ba, ďábelský, ba, více než ďábelský nevděk to je! Ďáblům nikdy nebyl nabídnut Spasitel, a tobě ano; a přesto Jej sobě zlehčuješ?“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .