Citáty na téma nona


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nezáleží na tom, jak mnoho máš knih, ale jaké jsou.“ Non refert quam multos sed guam bonos habeas libros.

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme se pro školu, ale pro život.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Životem vládne štěstěna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non sapiente.“

„Je možné se vyhýbat smrti, ale ne se jí vyhnout. – Fugere licet mortem, sed non effugere.“

 Ulpianus foto
Ulpianus 21
římský právník 170 – 228
„Radost a náklonnost není možné ocenit. - Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur.“

Jan Křesadlo foto
Jan Křesadlo 5
český básník, hudební skladatel, malíř, matematik, překla... 1926 – 1995
„NON DICI SED ESSE – Nebýt řečeným, avšak bytostně jsoucím. Výzva, nad povrchní nadřadit podstatné. Podstatná to výzva.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Si comprehendis, non est Deus. – Když chápeš, není Bůh.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Všechno si vyžádá smrt, je zákonem, ne trestem zemřít.“ Omnia mors poscit lex est non poena perire.


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Co je velké bohatství? Po bohatství netoužit.“ Quae sunt magnae divitiae? Non desiderare divitias.

Jan Blahoslav foto
Jan Blahoslav 12
český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duc... 1523 – 1571
„Chválíme víno a chválíme i pití neb užívání vína bez opilství a opilých nechválíme, a summou nechválíme zlého užívání dobrých od Boha daných věcí, abusus non foliit rem. Dobrý jest meč, avšak někomu dobře, jinému zle posloužiti může. (Filipika proti misomusům) 1567“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Stultitia excusationem non habet. Hloupost nemá omluvy.“

Václav Dušek foto
Václav Dušek 48
český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944
„Opravář: persona non gratis.“


Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966
„Člověk - persona non grata.“

„Zákon hledí kupředu, neohlíží se zpět. – Lex prospicit, non respicit.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Cum enim voluntas fertur in aliquid quod secundum se repugnat caritati, per quam homo ordinatur in ultimum finem, peccatum ex suo obiecto habet quod sit mortale. Unde est mortale ex genere, sive sit contra dilectionem Dei, sicut blasphemia, periurium, et huiusmodi; sive contra dilectionem proximi, sicut homicidium, adulterium, et similia. Unde huiusmodi sunt peccata mortalia ex suo genere. Quandoque vero voluntas peccantis fertur in id quod in se continet quandam inordinationem, non tamen contrariatur dilectioni Dei et proximi, sicut verbum otiosum, risus superfluus, et alia huiusmodi.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .