Citáty na téma norma


Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„Lidé, kteří se něčím odlišovali to v historii neměli nikdy snadné. Nyní je odchylka od normy receptem na přežití.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Šílenství je otázkou porovnání. A kdo určuje normu? (Škvár)“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Dokonalost je norma nebes.
Pouze touha po dokonalosti je norma člověka.“

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Láska mezi milenci je šťastná jen v normě přátelství, nikoliv ve formě manželství.“

Joey Reiman 1
americký spisovatel 1953
„Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Zeměpanská moc obsahuje bez výjimky vše, co v církvi je ne z božského, nýbrž z lidského nálezku a ustanovení.(vládní norma z 19. prosince 1781)“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Nebude-li této metody přijato, nezachrání se tím víc duší, spíš se ztratí mnohem více užitečných a potřebných těl. Neshoduje se s mými zásadami konat věci jen napolo; je třeba buď plné svobody kultu, nebo musíte ze všech svých zemí vyhnat všecky, kdo nevěří totéž co Vy a k vzývání stejného boha nepřijímají stejné normy jako Vy.(v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům)“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Pouze touha po dokonalosti je normou člověka.“


Juli Zeh foto
Juli Zeh 47
německá spisovatelka 1974
„Právo není porodním sálem spravedlnosti, ani nikdy netvrdilo, že jím je. Právo se skládá ze zákonů, zákony ze slov a slova mohou být ledajaká, ale určitě ne spravedlivá. Jak může psaná norma postihnout nekonečné množství konstelací, spravedlivě vystihnout jedinečnost každé události?“

Viktor Suvorov foto
Viktor Suvorov 3
ruský historik 1947
„V pracovních záležitostech se lidé měli vyrovnat horníku Alexeji Stachanovovi. Podle plánu měl Stachanov za směnu narubat 7 tun uhlí. V noci na 31. srpna 1935 se pustil do práce s takovou vervou, že místo 7 narubal 102 tuny. A tak se v zemi rozšířilo stachanovské hnutí: Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy. Pak dvacetinásobek. Propaganda je nazývala stachanovci, a lid stakanovci (od stakan - sklenička). Lidé věděli, že záležitost není tak čistá, jak se zdá. Po desítkách let se zjistila pravda také o tomto "hrdinském činu". Stachanov skutečně narubal 102 tuny uhlí. Pravda však je, že na dobu této rekordní těžby všem ostatním rubačům šachty "Centralnaja-Irmino" zastavili přívod stlačeného vzduchu, aby ve Stachanovově sbíječce neklesal tlak. Aby nic nebránilo jeho pracovnímu rekordu, byl zcela ochromen pracovní rytmus celé šachty. Uhlí, které Stachanov narubal, bylo třeba odvážet z porubu, a tak všechny huntíky putovaly ke Stachonovovi a dostaly zelenou. Ostatní brigády musely počkat. Hlavní finta spočívala ve statistice. Všechno závisí na způsobu zacházení s čísly. Rubač nepracuje sám. Narubané uhlí je třeba odhrabat, naložit do huntů, odvézt, natahat výdřevu a porub zpevnit. Kdyby se narubané uhlí rozpočítalo na všechny, kdo mu pomáhali a zajišťovali jeho práci, vyšlo by to na zmíněných 7 tun na člověka. Jenže pro Stachonovovu rekordní směnu byla použita jiná, progresivnější metodika výpočtu. Všechno, co narubal, připsali jemu, všechno vyčíslili jako jeho osobní zásluhu. A všechny ostatní, kdo odhrabávali, nakládali a odváželi uhlí, všechny, kdo podpírali porub za Stachanovem, zanesli do jiné kolonky. Mezi tyto pomocné pracovníky se tuny narubaného uhlí nerozpočítaly. Tak se zrodil celosvazový rekord.“

Pius XI. foto
Pius XI. 6
259. papež katolické církve 1857 – 1939
„Ti, kdo povyšují rasu, národ či některou z jeho konkrétních forem, představitele státní moci anebo jiné základní prvky lidské společnosti na normu, jež převyšuje vše, včetně náboženských hodnot, převracejí a falšují řád věcí stvořených podle boží vůle - Pius XI. v Mit brennender Sorge “

„První právní normy se připravovali již v období autonomie od ledna 1939. Jejich navrhovatelem byl například i Ferdinand Ďurčanský, který má dnes v Rajci bustu. Již v říjnu 1938 prohlašoval, že židovská otázka se na Slovensku uskuteční podle německého vzoru.“

Jonathan Littell foto
Jonathan Littell 2
romanopisec 1967
„Válka vede k trestné činnosti, k upuštění od obvyklých norem, k neuvěřitelné brutalitě a sadismu. Ale je to vždy kolektivní násilí, šílenství skupiny jako celku, nikoli šílenství jednoho člověka, jako Anders Breivik v Norsku. Vždycky existuje systém v zabíjení, administrativní organizace smrti.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .