Citáty na téma nositel


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Vůdci jsou nositelé naděje.“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy bojovat...
Vojsko pro nás všechny musí být předmětem veškeré péče.
Vojsko je prvním nositelem praporu odboje,
vojsko je hlavním výrazem touhy a vůle národa po svobodě,
vojsko je prvním a hlavním symbolem státní suverenity a svobody.“


John Zerzan foto
John Zerzan 10
americký anarchista, filozof a spisovatel 1943
„…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci…“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Společným úsilím naší planetu zachráníme nebo společným úsilím zahyneme v plamenech jejího ohně, ale zachránit jí můžeme a zachránit jí musíme. Tím si zasloužíme věčný dík lidstva a, jako nositelé pochodně míru, věčné požehnání Boha.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Každý může být krutý, ale nejperspektivnější sklon ke krutosti má celá ta bezbarvá a lhostejná tlupa nedouků a řemeslných slouhů, kteří jsou dle dnešních praktik prohlašováni za neomylné nositele pokroku: policajtů, doktorů, detektivů, inspektorů, učitelů atd.“

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967
„Člověk není pouhý organismus, ale nositel absolutních hodnot. V tomto titulu je posvátný, ať jsou jeho věk, jeho pohlaví, jeho rasa, jeho barva, jeho národnost jakékoliv.“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 74
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, v... 1706 – 1790
„Štěstí je bacil, buď jeho nositelem.“

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck 2
americký psychiatr 1936 – 2005
„Dovoleným ulehčením je například to, když při přípravě na zkoušku nastudujeme stručný výtah z knihy, místo toho, abychom ji četli celou. Pokud je ten výtah dobře napsaný a obsahuje potřebná fakta, můžeme získat potřebné vědomosti způsobem, který nám ušetří spoustu času a úsilí. Opisování při zkoušce je ale nedovoleným ulehčením. Může sice ušetřit čas, ale získaná hodnost o svém nositeli podává klamavý a falešný obraz.“


Peter Turkson foto
Peter Turkson 1
ghanský kardinál římskokatolické církve 1948
„Kdyby ke mně přišel někdo, kdo je nositelem viru HIV a ptal se mne na radu, nebral bych na lehkou váhu možnost poradit mu zdrženlivost od sexu. Někteří by v takových situacích radili použití prezervativu, aby se zabránilo šíření nemoci. Ale jak již jsem řekl, v naší části světa je jejich používání rizikové. “

„Hazardní hry jsou sociální zlo a podnikatelé s lidským neštěstím si tak cíleným sponzoringem zajišťují veřejnou podporu. V bohnické léčebně se setkávám s nositeli diagnózy F 63.0, a to mě přivádí k přesvědčení, že by naše církev měla proti sociálnímu zlu hazardních her vystoupit.“ zdůvodnění odmítnutí finančního daru

Paolo Guzzanti foto
Paolo Guzzanti 1
italský politik a novinář 1940
„Jsem ateista, ale nechlubím se tím, a mám za to, jak doufám, spolu se všemi tzv. laiky, že kdo věří v křesťanského Boha je nepochybně nositelem dobrých hodnot také pro toho, kdo není křesťanem nebo katolíkem. “

Emmanuel Lévinas foto
Emmanuel Lévinas 6
francouzský filozof 1906 – 1995
„Ta stránka bytí, jež se ukazuje ve válce, se soustřeďuje do pojmu totality, jenž ovládá celé západní myšlení. Jednotlivci se tu redukují na nositele sil, jež jim poroučejí bez jejich vědomí. Jedinečnost každé přítomnosti je neustále obětována nějaké budoucnosti, jež z ní má vytěžit objektivní smysl.“


Eva Luka 1
1965
„Pokud se podíváme na báseň jako na zvláštní fenomén, který nemusí být příběhem a dokonce nemusí být nutně ani nositelem myšlenky a přece se dokáže dotknout našich nejhlubších emocí, tak role básníka je nezastupitelná. Dobrý básník je jako malíř nebo hudebník, poskytuje duševní potravu nám smutným, šedým, ohlodaných životem.“

Oto Mádr foto
Oto Mádr 1
český esejista, filozof, novinář, náboženský spisovatel, ... 1917 – 2011
„Co bylo krásné na té době, dlouhé době vlastně boje v podzemí, bylo to, že jsme byli nositeli svobody a to i Boží svobody.“

Martin Buber foto
Martin Buber 10
židovský existenciální filozof a teolog 1878 – 1965
„Chtít chápat čistý vztah jako závislost znamená chtít zbavit jednoho z nositelů vztahu skutečnosti i sám vztah.“

„Lidská mysl je klubko tak dobře zamotané, že jej ani jeho nositel nerozmotá.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .