Citáty na téma nota


Tim Burton foto
Tim Burton 6
americký filmař 1958
„I have a problem when people say something's real or not real, or normal or abnormal. The meaning of those words for me is very personal and subjective. I've always been confused and never had a clearcut understanding of the meaning of those kinds of words.“

Tim Burton foto
Tim Burton 6
americký filmař 1958
„I'm not crazy, my reality is just different than yours.“


Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.“

Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 28
frontman skupiny Nirvana 1967 – 1994
„I'd rather be hated for who I am, than loved for who I am not. — Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než milován pro to, co nejsem.“

George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin 65
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948
„Never forget who you are, the rest of the world will not, wear it like armor andit can never be used to hurt you. - Tyrion Lannister“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Ptáte se mne, odkud své myšlenky beru? To nemohu s jistotou říci: přicházejí nevolány, nepřímo i bezprostředně, mohl bych je uchopit do rukou ve volné přírodě, v lese, na procházkách, v tichu noci, za časného rána; podníceny náladami, které se u básníka přemění v slova a u mne v tóny, jež znějí, šumí, bouří; až konečně stojí v notách přede mnou.“

Kurt Cobain foto
Kurt Cobain 28
frontman skupiny Nirvana 1967 – 1994
„And just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure - Nebo možná můžu za všechno já, podle toho co jsem slyšel,ale to není jistý.“ "Lithium"

Miley Cyrus foto
Miley Cyrus 17
americká zpěvačka a herečka 1992
„Nejsem dobrá v udržování tajemství. Jestli chcete udržet vaše tajemství, neříkejte mi ho! - I'm not very good at keeping secrets at all! If you want your secret kept do not tell me!“


Christopher Paolini foto
Christopher Paolini 36
americký autor 1983
„It is a strange thing to be known to people whom yoou have not met before. - Je to zvláčtní věc, když vás znají lidé, které jste nikdy dříve nepotkali.“

Christopher Paolini foto
Christopher Paolini 36
americký autor 1983
„A man reraly knows the day and hour when he will die. I could be killed at any moment, and there's not a blasted thing I can do about it. - Člověk jen výjimečně ví den a hodinu, kdy zemře. Mohu být zabit každou chvíli a nemůžu proti tomu nic dělat.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 9
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické f... 1643 – 1727
„We build too many walls and not enough bridges.“

Malcolm X foto
Malcolm X 8
americký aktivista 1925 – 1965
„You're not to be so blind with patriotism that you can't face reality. Wrong is wrong, no matter who does it or says it.“


Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 73
americký spisovatel 1962
„Don't do what you want. Do what you don't want. Do what you're trained not to want. Do the things that scare you the most.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nenalezne-li člověk něco, pro co by byl schopen zemřít, není schopen života. (jiná verze překladu: Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.)Originál:"A man who won't die for something is not fit to live."“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man. – Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Habit is habit, and not to be flung out of the window by any man, but coaxed downstairs one step at a time. – Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od tebe odejít po schodišti, schod za schodem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .