Citáty na téma obava


Alexis De Tocqueville foto
Alexis De Tocqueville 7
francouzský politický myslitel a historik 1805 – 1859
„Nemohu se ubránit obavám, že by lidé mohli dospět k takovému stavu, kdy by považovali každou novou teorii za nebezpečí, každou novotu za obtížný zmatek, každý sociální pokrok za první krok k revoluci a ze strachu, že by je mohl někam strhnout, by odmítali jakýkoliv pohyb.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Co všechno jsem zratila v obavě, že něco ztratím.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Dítě má bezmeznou důvěru v člověka. Bez zábran se spřátelí s dětmi, s nimiž se vidí poprvé, jde bez obav s cizí osobou. Jak by vypadal život na tomto světě, kdyby dospívajícímu lidskému tvoru nic nebralo přesvědčení, že všichni lidé jsou bratry a sestrami?“

Arthur Conan Doyle foto
Arthur Conan Doyle 20
skotský lékař a spisovatel 1859 – 1930
„Když jsem otevřel dveře, bylo mým prvním dojmem, že u nás hoří, neboť místnost byla tak plná kouře, že stolní lampa jen matně prosvítala. Když jsem vstoupil, mé obavy se arci rozptýlily, neboť kouř, jenž mě začal rdousit a způsobil mi záchvat kašle, byl čpavý dým silného hrubého tabáku. Za namodralým mrakem jsem nejasně rozpoznával mlhavé obrysy Sherlocka Holmese.“

„Odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je.“

Jacek Cygan foto
Jacek Cygan 1
1950
„Život, literatura, poezie, potěšení a obavy z dětství a sny jsou pro mě inspirací. Moje písně jsou založeny na pravdivých zkušenostech a jsou potvrzeny ve mně.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Co je strach z chudoby jiného než chudoba sama? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit? (Prorok)“


 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily 10
římskokatolická světice 1515 – 1582
„Nedovol, aby tě něco rozrušilo nebo v tobě vyvolalo obavy - všechny věci jsou pomíjivé.“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Máme jen vágní naděje, ale jasné obavy.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Láska není kupec, aby měla obavy z návratnosti svých investic.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Společnost, která neuznává alternativu své víry a své ideologie, která nepřipouští debatu z obav, že by přišla o svůj myšlenkový monopol, skončí nakonec v bludném kruhu náboženských či ideologických dogmat.“


Milan Růžička foto
Milan Růžička 46
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Naděje a obava jsou nerozlučné.“

„Obava z následků. Nic nedokáže lépe zachovat tajemství.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .