Citáty na téma obec


 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Tak jako feny a psi vykonávají stejné služby při hlídání i lovu, tak v dokonalé obci mají být ženy účastny týchž prací jako muži.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.“


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Obec, zvyklou žít svobodně, lze snadněji udržet s pomocí jejích vlastních občanů.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blízek zkáze. Mají-li jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají  vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.“

Reinhard Heydrich foto
Reinhard Heydrich 6
německý nacistický úředník během druhé světové války 1904 – 1942
„Udělali jsme to tak, že jsme bohaté Židy, pokud se chtěli vystěhovat, přinutili ke složení určité částky u židovské obce. Problémem nebylo dostat ven bohatší Židy, ale židovský plebs.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Ve Francii je příliš mnoho ústředního vlivu, chtěl bych méně síly v Paříži a více v každé obci.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.“

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Vedle nereálnosti své ideální obce signalizuje [Thomas More] možná především její nerealizovatelnost – nejlepší z možných světů bude zas jen prasečinec plný špehů a ožralých lhářů.“ Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem


„Není mnoho obyvatel obce, kteří v ní dovedou žít.“

 Epiktétos foto
Epiktétos 36
starověký filozof 50
„Jaké místo tedy budu v obci zaujímat? - Takové, na jaké stačíš, zachováš-li přitom svou věrnost a čest.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly.“


 Thúkýdidés foto
Thúkýdidés 5
řecký historik a politik 460
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 23
německý filozof 1770 – 1831
„Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy.“

Cornelius Nepos foto
Cornelius Nepos 15
římský spisovatel -100 – -25 př. n. l.
„Je totiž společnou chybou všech velkých a svobodných obcí, že slávu provází závist.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .