Citáty na téma objekt


Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Základ veškeré lidské znalosti, začátek lidského vědomí musí být to že každý z nás je objekt lásky.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Nerozum a demagogie jsou objekty, na které se člověk spolehnout nemůže. Mnozí vedoucí politikové jsou společensky bezvýznamní, charakterově podlí a pro svůj úřad naprosto nepřipravení. Někteří z nich jsou pouze levní demagogové, jiní zbohatlíci, kteří svůj politický mandát prostě koupili. Je dost i těch, kteří se řídí pouze nízkými stranicko-politickými předsudky a jinak nevědí zhola nic.“


Michael Collins foto
Michael Collins 2
bývalý americký astronaut a zkušební pilot 1930
„Při pohledu z Měsíce je Země nejkrásnější objekt, který jsem kdy viděl.“

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě?“ Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.“

Brian Rotman 1
britský matematik
„Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.“

Henry Peach Robinson foto
Henry Peach Robinson 1
britský fotograf 1830 – 1901
„Každý grif, každý trik a každý kouzelnický kousek smí fotograf využít… Povinnost mu nařizuje vyhýbat se obvyklému, holému a ošklivému a místo toho objekty svých fotografií pozdvihnout, neohrabané odstranit a nemalebné opravit.“

Isaac Newton foto
Isaac Newton 9
britský fyzik a matematik a zakladatel moderní klasické f... 1643 – 1727
„Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...“


Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Krásno vyžaduje kvalitu objektu.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda.“

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Abychom se nestyděli za lásku, musíme milovat dokonalý objekt, nebo si to aspoň namlouvat.“

William Fox Talbot foto
William Fox Talbot 2
britský vynálezce a fotograf 1800 – 1877
„Je v našich silách zachytit obraz pohybujícího se objektu, pokud budeme schopni osvítit je náhlým elektrickým výbojem.“


Hugo Demartini foto
Hugo Demartini 1
český sochař a vysokoškolský pedagog 1931 – 2010
„U těch chromovaných leštěných koulí mě fascinovalo především to, že koule má největší plochu ze všech geometrických tvarů. Když jsem z nich udělal zrcadlo, tak se stal divák součástí toho objektu nebo reliéfu a přestal na to myslet jako na umění.“

Robert Barry 1
americký umělec 1936
„Ve skutečnosti neničíme objekt, ale jen rozšiřujeme definici.“

Pavel Pepperštejn foto
Pavel Pepperštejn 1
ruský umělec a spisovatel 1966
„Je pro mě velmi důležité, aby kniha vypadala tak, jak chci. Jsem přece nejen spisovatel, ale i výtvarník, proto je pro mě kniha důležitá především jako objekt.“

Fernand Léger foto
Fernand Léger 1
francouzský malíř 1881 – 1955
„To kubismus vnutil světu objekt. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .