Citáty na téma objevení


Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart 7
rakouský hudební skladatel 1756 – 1791
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný. – Václav Jan Tomášek“

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre 65
francouzský existenciální filosof, dramatik, prozaik, sce... 1905 – 1980
„Člověk je bytost, jejímž objevením vzniká svět.“


Gustave Courbet foto
Gustave Courbet 8
francouzský malíř 1819 – 1877
„Velikost lásky je v tom, že spěje od objevení hrubé lásky k poznání jejich jemností.“

Anthelme Brillat-Savarin foto
Anthelme Brillat-Savarin 7
francouzský právník, politik a spisovatel 1755 – 1826
„Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než objevení nové hvězdy.“

„Objevením slova "proč?" stala se chyba. K uspořádání života stačí se ptáti "jak?"“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Objevení Ameriky bylo báječné, ale bylo by ještě báječnější, minout ji.“

 Mooji foto
Mooji 10
Anthony Paul Moo-Young /ˌmuː ˈjʌŋ/, (narozen 29. ledna 1954) 1954
„Říkáš, že si přeješ se osvobodit ode všech tužeb a očekávání. A skutečně, tato tvá vlastní touha tě rozrušuje. Protože i šlechetné touhy, jako touha zachránit svět nebo být dobrým člověkem nebo dokonce dosáhnout osvobození, tě ve skutečnosti mohou odvrátit od objevení toho, co už je opravdu zde ~ přirozená, nespoutaná naplněnost.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Rozkoš není v objevení pravdy, ale v hledání.“


Friedrich Koenig foto
Friedrich Koenig 1
1774 – 1833
„Máme sklon zapomínat, že štěstí není dosáhnout něčeho, co nemáme. Naopak je to objevení a docenění toho, co máme.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Objevení tabáku bylo pro nás zahaleče, pravým požehnáním. Čím zaměstnával státní úředník svou mysl před časy Sira Waltera, to si věru těžko dovedu představit.“

Albert Hofmann foto
Albert Hofmann 2
švýcarský chemik 1906 – 2008
„Myslím si, že v lidské evoluci nebylo tak důležité objevení této látky - LSD. Je to pouze nástroj k přeměnění nás v to, co bychom měli být.“

Václav Jan Tomášek foto
Václav Jan Tomášek 2
český hudební skladatel a pedagog 1774 – 1850
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Přátelství buď je, nebo není. Nemusí se jevit, nemusí se tvářit, nemusí být závislé - na nějakých projevech. Ale je. Může se projevit ve chvíli, kdy je potřebujeme, může se vynořit jako spodní voda, i jeho objevení se a zásady jsou vždycky organické - nemůže se nevynořit tam, kde je ho třeba.“

Johann Nepomuk Nestroy foto
Johann Nepomuk Nestroy 24
rakouský dramatik, herec a zpěvák 1801 – 1862
„S pokrokem je to jako s nově objevenou zemí: na pobřeží samá kvetoucí osada, vnitrozemí samá poušť, step, prérie.“

Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Reinhold Schneider foto
Reinhold Schneider 1
1903 – 1958
„Jako se Bůh tázal Kaina, kde je jeho bratr Abel, tak se bude tázat i nás, kde jsou naši bratři - zvířata. Když toto pochopíme, mohlo by vzniknout nové křesťanství, křesťanství dosud žité menšinou, stále ještě neobjevené.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .