Citáty na téma obrácení


Katarína Sienská foto
Katarína Sienská 5
italská dominikánská světice 1347 – 1380
„Jestliže nějaké dítě neroste, nezůstane dítětem, ale stává se z něj zakrnělý člověk. A jestliže začátečník nepostupuje a nestane se pokročilým (skrze druhé obrácení), pak nezůstává začátečníkem, ale je z něj zakrnělý křesťan.“

Anatole France foto
Anatole France 73
francouzský spisovatel 1844 – 1924
„Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně?“


Ivo Andrič foto
Ivo Andrič 18
romanopisec, povídkář 1892 – 1975
„V rozlehlém brambořišti osamělá slunečnice pod zataženým nebem. Stojí obrácená k východu, protože slunce celý den nevyšlo zpod mraků a nyní je za mraky kdesi na západě. Jenže slunečnice zřejmě ztratila orientaci, a tak stojí celá bez sebe už od rána a čeká na slunce...“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Ztrácíme nadšení po malých a nevyhnutelných porážkách v průběhu dobrého boje. A protože nevíme, že nadšení je vyšší silou, obrácenou ke konečnému vítězství, necháme si je proklouznout mezi prsty a nevšimneme si, že zároveň s ním nám unikne pravý smysl našeho života.“ Poutník – Mágův deník

Jan Skácel foto
Jan Skácel 8
český básník 1922 – 1989
„je slyšet vůni stůně růže
a vítr usnul znaven v seně
měsíček jako malé slůně
po nebi chodí obráceně“
Chyba broskví

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsi anděl. Záříš do noci nad mojí hlavou jako posel nebes, kterého zrakem obráceným v sloup s užaslou bázní lidé sledují, jak osedlává líná oblaka a zvolna plyne širým ovzduším.“ Romeo & Julie

Georges Bataille foto
Georges Bataille 3
francouzská intelektuální a literární osobnost 1897 – 1962
„Kdo nevidí náboženský smysl erotiky, tomu uniká její podstata. Obráceně, kdo nevidí svazek, kterým je spojeno náboženství s erotikou, tomu unikne i podstata náboženství.“

„Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat.“


Devasahayam Pillai foto
Devasahayam Pillai 1
indiský svatý 1712 – 1752
„Jeho obrácení připomíná příběh prvokřesťanských mučedníků. Ježíšovo Slovo si jej získalo natolik, že pro něj křest znamenal znovuzrození, avšak zároveň bolestnou zkoušku. Za necelé čtyři roky po přijetí svátosti křtu byl nespravedlivě obviněn, uvězněn a mučen. Vězení se pro něj stalo misijním územím. Svým dobrým příkladem a slovem vyprávěl o Ježíšově životě, o utrpení, smrti a vzkříšení našeho Spasitele.“

Angelo Amato foto
Angelo Amato 1
kardinál římskokatolické církve 1938
„Jeho obrácení připomíná příběh prvokřesťanských mučedníků. Ježíšovo Slovo si jej získalo natolik, že pro něj křest znamenal znovuzrození, avšak zároveň bolestnou zkoušku. Za necelé čtyři roky po přijetí svátosti křtu byl nespravedlivě obviněn, uvězněn a mučen. Vězení se pro něj stalo misijním územím. Svým dobrým příkladem a slovem vyprávěl o Ježíšově životě, o utrpení, smrti a vzkříšení našeho Spasitele.“

Joseph Alleine 7
pastor, autor 1634 – 1668
„Nepravý obrácený bere Krista z půlky. Chce velmi spasení v Kristu, ale již ne posvěcení. Je pro výsady, ale nepřivlastňuje si osobu Kristovu. “

William Perkins foto
William Perkins 3
anglický kněz a puritánský teolog 1558 – 1602
„V Bohu je jen jeden záměr, ale ten nezamýšlí všechny věci stejně, a v různých ohledech tu stejnou věc zamýšlí a nezamýšlí. Přeje si obrácení Jeruzaléma, tak, že to schvaluje jako samo v sobě dobrou věc, v tom, že ji přikazuje a lidi k ní napomíná, a v tom, že poskytuje vnější prostředky jejich obrácení. Ale nezamýšlí ji v tom, že neuložil jejich obrácení účinně vypůsobit. “


Joseph Alleine 7
pastor, autor 1634 – 1668
„Obrácení není opravení starého stavení, ale vše strhává a staví novou budovu. Není to pouhé našití záplaty svatosti; u pravého obráceného je svatost vetkána do vší jeho síly, základu a praxe. “

Roger Martin du Gard foto
Roger Martin du Gard 2
francouzský spisovatel 1881 – 1958
„Náboženství je věda minulosti, vyschlá a obrácená v dogma; je to jen slupka zastaralého vědeckého vysvětlení.“

William Congreve foto
William Congreve 7
britský spisovatel 1670 – 1729
„Není vášně silnější než láska obrácená v zášť a běsu většího než hněv ženy zhrzené.“

 Papež František foto
Papež František 14
266. papež římskokatolické církve 1936
„Vybízím všechny křesťany, aby vyjadřovali tuto dimenzi svého vlastního obrácení a umožnili tak, aby se síla a světlo obdržené milosti šířily i do vztahů s jinými tvory a se světem, který je obklopuje, a vytvářely tak ono vznešené bratrství s veškerým stvořením, které svatý František z Assisi prožíval tak skvělým způsobem.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .