Citáty na téma obřad


Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak.“

Walter Benjamin foto
Walter Benjamin 18
německý literární kritik, filozof a sociální kritik 1892 – 1940
„Sex je náboženství pro nevěřící. Pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.“


Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Přijdu do Paříže neočekávaně. Mým úmyslem je nemít ani vítězného oblouku, ani jakýchkoli obřadů. Mám příliš dobré mínění o sobě, abych si nějak vážil takových titěrností.“ 1800, po bitvě u Marenga

Henny Youngman foto
Henny Youngman 7
americký komik 1906 – 1998
„První polovina naší svatby byla velmi šťastná. Ale pak na cestě z obřadu…“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 48
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Mezi dětstvím, jinošstvím, dospíváním a mužným věkem (dospělostí) mají ležet ostré hranice zkoušek, smrti, činů, obřadů, příběhů, písní a soudů.“

Sylvia Plath foto
Sylvia Plath 16
americká básnířka a spisovatelka 1932 – 1963
„Napadlo mě, že by měl existovat nějaký obřad pro chvíle, kdy se člověk podruhé narodí, kdy jej slepí dohromady, sešijí a označí za vhodného pro další život.“

Rudy Washington 1
americký politik
„Vzpomínkové obřady bez modlitby na mne působí jako nepříčetnost, mám pocit, že Amerika sešla ze správné cesty.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 99
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Chtěli jen velmi malý obřad, ovšem s velkým smyslem.“


Fernando Pessoa foto
Fernando Pessoa 21
portugalský básník, spisovatel, literární kritik, překlad... 1888 – 1935
„Budu vždycky pod velikým modrým baldachýnem němých nebes ministrantem nepochopeného obřadu, opatřen životem, abych jej mohl vykonávat, a – aniž bych věděl proč – budu dělat gesta a kroky, mít postoje a způsoby, dokud ta slavnost nebo moje role v ní neskončí a já si budu moci smět jít pro lahůdky k velkým stánkům, které jsou prý kdesi vzadu dole v zahradě.“

Pavel Renčín 2
český spisovatel fantasy 1977
„Po osmi knihách už tolik nevnímám samotné psaní jako obřad a víc se soustředím na to, co chci říct.“

Pierre-Claude-Victor Boiste foto
Pierre-Claude-Victor Boiste 5
francouzsky lexicographer 1765 – 1824
„Ložnice by měla být oltářem milostného obřadu, nikoliv doupětem neřesti.“

„Čajový obřad u Japonců. Dojemná trpělivost těchhle lidí, kteří se po celé dvě hodiny točí kolem jednoho šálku teplé vody.“


Alexandr Sommer Batěk foto
Alexandr Sommer Batěk 22
český chemik, esperantista a pedagog 1874 – 1944
„Za nějaký čas jsem dostal dopis od esperantisty prof. Bicknella, který mne velmi vřele zval do Bordighery v Italii. Rozhodl jsem se tam jeti a dne 11. listopadu 1909 jsem vyjel z Lošína do Terstu a odtud v noci parníkem do Benátek. […] V Bordigheře jsme se zase zařídili po svém. U Bicknellů jsem býval hostem a chodil jsem s profesorem na vycházky, na nichž mi ukazoval přírodopisné zvláštnosti. Prohlédli jsme si tam nádherné Wintrovy zahrady, v nichž se pěstují palmy pro různé církevní slavnosti v celé Evropě. Jinak se pěstují palmy k obřadům katolickým, jinak k židovským. Bicknell má v Bordigheře vlastní museum, kde má uloženy nálezy svých praehistorických písem vysoko pod ledovci jím objevených. Jeho vila jest ozdobena esperantskou hvězdou. Jest horlivý esperantista. V Bordigheře jest četná kolonie anglická, ale Bicknell, ač Angličan, mluvil s každým jen esperantsky. Také jeho sluha jinak nemluvil. Jeho zásluhou lze se v Bordigheře i v obchodech domluviti esperantem. Za mé přítomnosti uspořádal Bicknell ve svém museu sjezd esperantistů italských a francouzských, které si pozval z Nizzy a hostil je ve velkém sále svého musea. Zažili jsme veselé odpůldne a večer jsme se rozcházeli za zpěvu esperantské hymny: „En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko“.“

Jean-Jacques Barthélemy foto
Jean-Jacques Barthélemy 1
francouzský spisovatel a numismatika 1716 – 1795
„Poesie je to, jež civilisovala svět, jež nás vzdělává v mládí, jež mírní příkrost nařízení, jež činí cnost roztomilou, propůjčujíc jí zvláštní něhu, jež povznáší ducha v epopeji, zjemňuje jej v divadle, naplňuje jej svatým citem při obřadech, zve jej ku hře při odpočinku a vdechuje mu vznešený zápal u přítomnosti nepřítele.“

Ladislav Špaček foto
Ladislav Špaček 2
český novinář, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1949
„Nevěřící by měli respektovat ceremoniál obřadu, nemusejí se ho ale účastnit. Proto vstanete, když povstanou všichni, nemusíte ale klekat, to už je vyhrazeno těm, kteří se modlí. Když ostatní dělají něco obvyklého - třeba si podávají ruce, podáte si je s nimi. Nemusíte se ale účastnit zpěvu ani se nemusíte křižovat.“ Odpověď na otázku: "Jak se má chovat nevěřící v kostele?"

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .