Citáty na téma obraní


Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 36
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzali tužku nebo štětec a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu zjistili, že obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak léčivé byliny.“

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.“


Stefan Napierski foto
Stefan Napierski 44
polský autor a překladatel 1899 – 1940
„V obraně každé lásky, dokonce i jakéhokoli přátelství, budete muset bojovat proti všem spiklencům světa.“

Vincenc Beneš 1
český ilustrátor a malíř 1883 – 1979
„Umění má být ku potěše člověka, má mu ukazovat kladné stránky života a krásy přírody, má být útěchou a obranou proti zlu.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893
„Nejlepší obranou ženy bývá její podlehnutí.“

Jiří Robert Pick foto
Jiří Robert Pick 4
české dramatik, humorista a publicista 1925 – 1983
„Nejlepší obranou mužů je útok. Nejlepší obranou žen je nebránit se.“

Bertolt Brecht foto
Bertolt Brecht 34
německý básník, dramatik, divadelní režisér 1898 – 1956
„Zdůrazňovat okázale svou připravenost k obraně je známkou tajného přání, aby bylo zaútočeno.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Jedinou filozofickou obranou manželství je věta: "podřídit se poznané nutnosti je nejvyšší projev svobody".“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Býti příliš v obraně svědčí o tajném přání, aby bylo útočeno.“

J. H. Krchovský foto
J. H. Krchovský 26
český básník 1960
„…Smrt venku čeká na tuzéra/ jak láska na kost obraná… / jak přežít den až do večera? / jak přežít noc až do rána?!“ Dvojité dno

Dane Rudhyar 1
francouzský astrolog 1895 – 1985
„Každopádně smysl pro humor je skvělou obranou před jakýmkoli přeceňováním vlastní důležitosti.“

Jana Vagner 1
ruská spisovatelka, překladatelka z angličtiny, rozhlasov... 1973
„Nikdy si neosvojím tuhle jednoduchost a schopnost mít kůži jako hroch, neumím prostě žít na tak malém prostoru, skoro tělo na tělo, protože nejlepším obraným prostředkem pro mě dosud vždy byla vzdálenost mezi mnou a ostatními. Ale teď v tomhle světě postaveném na hlavu, mohu na klid a odstup od lidí zapomenout.“ Rusko sužuje pandemie, st. 414


Charles Joseph Chaput foto
Charles Joseph Chaput 1
biskup 1944
„A konečně nejde o to, co cítíš, abys potvrdil, jak hluboké a upřímné je tvoje setkání s Ježíšem. Vztah s Pánem Bohem určuje skutečnost, jak moc se připodobňuješ Jemu a jak moc Ho toužíš přiblížit jiným v hlásání Evangelia, službě chudým a potřebným, v obraně nenarozených dětí a utváření kultury, která je nakloněná růstu křesťanských rodin.“ o setkání s mládeží v Madridu

Geert Wilders foto
Geert Wilders 2
holandský politik 1963
„Veřejnost z celého srdce akceptovala palestinskou verzi událostí a vnímá Izrael jako agresora. Já však Izrael nepřestanu hájit. Jeho obhajobu vnímám jako principiální záležitost. V Izraeli jsem nějakou dobu žil a opakovaně jsem jej navštěvoval. Stojím za Izraelem, a to hned ze tří důvodů – coby židovskou domovinou, nalezenou po dvou tisíciletích exilu, který skončil Osvětimí; coby demokratickou zemi; a coby naši první obranou linií.“ 5. 10. 2008

Juan González Arintero 1
španělský teolog a kněz 1860 – 1928
„Je třeba dát větší prostor užitečným a aktuálním otázkám, které slouží k obraně bodů, na něž se útočí, a k potírání bludů, a ne stále věnovat pozornost divným a zastaralým otázkám. Je neužitečné útočit na neexistující protivníky a nechat bez povšimnutí protivníky současné. 1904“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .