Citáty na téma obsah


Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.“


Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.“

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842
„Pohledem lze říci všechno, a přitom lze každý pohled zapřít, protože jeho obsah a význam nelze reprodukovat.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 46
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„V podvečer dlouhého a obsahem bohatého života se otevírá pohled do netušených dálek. Takový člověk už nežije každodenními zájmy a peripetiemi osobních vztahů, nýbrž přehlíží rozsáhlé prostory času a pozoruje staletý pohyb idejí.“

Milan Rastislav Štefánik foto
Milan Rastislav Štefánik 1
slovenský astronom, fotograf, generál a politik 1880 – 1919
„Obsahem životním může být úsilí a láska. Tyto dva principy mi byly kompasem, když jsem se vydal na cestu .....“


Woody Allen foto
Woody Allen 137
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Jedním z charakteristických rysů reality je, že postrádá Obsah.“

Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 35
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Obsah knihy je ten, který tam je.“

„Obsah některých knih dokáže strávit jen oheň.“

Joseph Murphy foto
Joseph Murphy 10
1898 – 1981
„Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.“


Miroslav Tyrš foto
Miroslav Tyrš 4
český kritik, historik umění a estetik 1832 – 1884
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.“

Egon Hostovský 13
český romanopisec 1908 – 1973
„„Sám jsem se ptával, odkud se v mích prvních knížkách vzaly židovské motivy. Moje rodina byla přece zcela asimilována a k židovskému celku příslušela celkem vzato spíš z tradice a setrvačnosti. Nikdy v dětství, ani později jsme neslyšel protižidovskou nadávku a nesetkal jsem se s žádnou formou antisemitismu.l A přece se mi už asi od sedmnácti let zdálo, že se (a také moji příbuzní) přece jen čímsi liším od svých přátel a známých. Každý jsme nějak jiný, říkal jsem si, kdybychom byli všichni stejní, bylo by to na světě k zbláznění. Ta má odlišnost měla zvláštní znak: nostalgii, jež neměla obsah. Toužil jsme po čemsi, co jsem nedovedl pojmenovat. Často jsem býval smutný, deprimovaný a nevěděl jsme proč…““

Igor Stravinskij foto
Igor Stravinskij 6
ruský skladatel 1882 – 1971
„Hudba ve své podstatě je neschopna cokoliv vyjádřit: pocit, obsah, psychický stav, přírodní jev apod. Komponovat pro mne znamená uvést do jistého pořádku určité množství tónů podle jejich intervalových znaků.“

Obrázky s citáty na téma obsah

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .