Citáty na téma očekávání


Steve Jobs foto
Steve Jobs 22
americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011
„Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno - veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu - se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Srdce umírá strachy už jen při pomyšlení na lásku, která zmizí navždy, na okamžik, který nesplní očekávání, na poklad, který místo aby byl nalezen, zůstane navěky skryt v písku. Protože když k tomu dojde, srdce nakonec velice trpí.“ Kniha Alchymista


Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 198
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Má-li tvá mysl
stále ještě řetězy očekávání,
budeš dozajista odsouzen
ke krutým zklamáním.“

 Madonna foto
Madonna 98
americká zpěvačka, skladatelka a herečka 1958
„Být statečný je milovat někoho bezpodmínečně, bez očekávání čehokoli nazpět. Jen dávat. To vyžaduje odvahu, protože nechceme padnout na obličej nebo zůstat otevřeni ranám osudu.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Odkládaným očekáváním onemocní srdce, ale když vytoužená věc skutečně přijde, je stromem života.“

Stephenie Meyer foto
Stephenie Meyer 29
americká autorka 1973
„Když vám život nabízí sen naprosto za hranicemi vašich největších očekávání, není rozumné truchlit, když nadejde jeho konec.“

Antonín Polách 1
český lékař, spisovatel a spisovatel historických románů 1959
„Konat dobré skutky v očekávání, že vás za to lidé budou mít rádi, je riskatní a často frustrující. Lepší je, dělat je jen tak sobě pro radost.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 198
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Dokonalé štěstí je nadšení mínus očekávání.“


Bernhard Schlink foto
Bernhard Schlink 4
německý spisovatel 1944
„Je to opravdový smutek? Ten, co nás přepadá, když se hezké vzpomínky při zpětném pohledu kazí, protože tehdejší štěstí nežilo jenom ze situace, ale i z očekávání, která nebyla splněna?... Předčítač“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Milovat Boha znamená být hluboce vděčný za dar života a projevovat tuto vděčnost svým životem, přisvědčovat svému osudu i tam, kde se vymyká mým plánům a očekáváním.“ Zdroj: TV Noe

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání.“

 Mooji foto
Mooji 10
Anthony Paul Moo-Young /ˌmuː ˈjʌŋ/, (narozen 29. ledna 1954) 1954
„Říkáš, že si přeješ se osvobodit ode všech tužeb a očekávání. A skutečně, tato tvá vlastní touha tě rozrušuje. Protože i šlechetné touhy, jako touha zachránit svět nebo být dobrým člověkem nebo dokonce dosáhnout osvobození, tě ve skutečnosti mohou odvrátit od objevení toho, co už je opravdu zde ~ přirozená, nespoutaná naplněnost.“


Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 136
německý spisovatel 1898 – 1970
„Nechť si přijdou měsíce a léta, nic mi už nevezmou, už nic mi vzít nemohou. Jsem tak sám a tak prostý všeho očekávání, že jim bez bázně mohu hledět vstříc.“ Na západní frontě klid

„Láska k životu pramení především z očekávání, touhy; nikoli tedy jak by se mohlo zdát z prožitého štěstí.“

Udo Zander foto
Udo Zander 2
švédský obchodní teoretik 1959
„To, co přiměje lidi ke změně je vnímaná propast mezi životními touhami, očekáváními a existujícími možnostmi naplnit je v rozumné době ve stávající situaci.“

Karl Kraus foto
Karl Kraus 64
český dramatik a novinář 1874 – 1936
„Válka je zprvu naděje, že se nám povede lépe, potom očekávání, že se druhému povede hůře, pak zadostiučinění, že se ani tomu druhému nevede lépe, a nakonec překvapení, že se oběma vede hůře.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .