Citáty na téma odloučení


François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Odloučení chabé city tlumí a silné zvětšuje, tak jako vítr zhasíná svíčky a rozdmychává oheň.“

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 8
jeptiška Francouzského Řádu bosých karmelitánů 1873 – 1897
„Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech. V katechismu se říká, že 'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.“


Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!“

„Nejtěžší zkouškou lásky není odloučenost, nýbrž skromnost milovat mezi mnohými ženami jedinou z nich.“

Brian Rotman 1
britský matematik
„Pro Aristotela, který se zabýval klasifikováním, pořádáním a analyzováním světa na jeho neredukovatelné a nejzazší kategorie, objekty, příčiny a atributy, se představa neklasifikovatelné prázdnoty, všech vlastností zbavené díry v přirozené stavbě bytí, izolované od příčiny a následku a odloučené od všeho, co je přístupné smyslům, musela jevit jako nebezpečná choroba, bohaprázdné šílenství, které nechává člověka napospas nevykořenitelnému horroru vacui.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Odloučení dá zaniknout slabým náklonnostem, posiluje ale náklonnosti silné: tak jako vítr sfoukne plamen svíce, ale rozdmýchá oheň.“

Henri Barbusse foto
Henri Barbusse 10
francouzský romanopisec 1873 – 1935
„Láska milence jenom spojuje, nikoli připoutává. Přestože se spolu zachvívají a prohýbají současně a že kousek těla je jim společný, jsou přece strašlivě sami, neboť každý klesá sám a neví kam. Prožívat spolu vzájemnou rozkoš - jaké to odloučení jednoho od druhého!“

 Saadí foto
Saadí 8
perský básník 1184 – 1291
„Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává.“


„Příliš dlouhé odloučení zabíjí milence nebo lásku.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Dočasné odloučení je dobré... i věže se zdají zblízka přikrčené, kdežto malé a všední věci příliš narůstají, pozorujeme-li je bez odstupu.“

Roger-comte De Bussy-Rabutin foto
Roger-comte De Bussy-Rabutin 11
francouzský spisovatel 1618 – 1693
„Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň. Hasí ji, je-li slabá, je-li silná, rozněcuje.“

Pavel Ambros 1
český profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a římskokat... 1955
„Ptejme se nejdříve, co je základem ekumenismu na Druhém vatikánském koncilu. Určitě to není přímo otázka, jak získat odloučené k sjednocení. Spíš se ptáme: Je náš vlastní pojem o církvi tak úplně správný, že nemůže zahrnout ty, kteří jsou od nás odloučeni?“


Alexej Chomjakov foto
Alexej Chomjakov 1
ruský filozof 1804 – 1860
„V církvi člověk nenachází nic, co by mu bylo cizí. Nalézá zde sám sebe: nikoli ve slabosti své duchovní odloučenosti, ale v síle svého duchovního spojení s bratřími a Spasitelem.“

Frédéric Beigbeder foto
Frédéric Beigbeder 4
francouzský spisovatel a literární kritik 1965
„Tohle je kniha rozmazleného dítěte, věnovaná všem ztřeštěncům, kteří jsou příliš čistí, aby mohli šťastně žít. Kniha pro ty, kteří by neměli trpět odloučením, které sami vyprovokovali, a kteří přesto trpí bolestí tím nezvratnější, že o sobě vědí, že jedině oni sami jsou za ni zodpovědní.“

Jaroslav Čejka 4
český básník, dramatik a novinář 1943
„O lásce se říká, že na ni odloučení působí jako vítr - malou uhasíná a velkou rozdmýchává. U nenávisti je tomu jinak - velkou v sobě člověk živí i na dálku, ale u té menší jako by zblízka rozpoznával její malichernost.

(Odcizená krajina)“

„Odloučením srdce šílí. (Ahoj z nebe)“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .