Citáty na téma odměna


Benito Pérez Galdós foto
Benito Pérez Galdós 9
španělský malíř, spisovatel a romanopisec 1843 – 1920
„Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku.“

„Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.“


Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Tofu je kombinace jídla a lepidla na dlaždice.“ Poslední odměna

Margaret Thatcher foto
Margaret Thatcher 27
britská státnice a předsedkyně vlády Spojeného království 1925 – 2013
„Moje ekonomická politika není založena na nějaké teorii, ale na věcech, s nimiž jsem já a miliony dalších lidí vyrostla: poctivá odměna za poctivou každodenní práci, nežít na dluh, myslet na horší zítřky, splácet včas účty, podporovat policii.“

Arnošt Lustig foto
Arnošt Lustig 23
český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisov... 1926 – 2011
„Každý si odpyká svou odměnu.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Láska je odměnou lásky.“

Jules Verne foto
Jules Verne 15
francouzský spisovatel 1828 – 1905
„Každý dobrý čin nese již odměnu v sobě...“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Spánek není, smrt není;
Kdo umírá se zdá, žije.
Dům, ve kterém ses narodil,
Přátelé tvého mládí,
Starý muž a mladá panna,
Denní lopota a její odměna,
To všechno mizí,
Stává se legendou,
Nedá se spoutat.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.“

Theodore Roosevelt foto
Theodore Roosevelt 19
americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 – 1919
„Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí.“


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Je krásnou odměnou tohoto života, že žádný člověk se nemůže upřímně snažit pomoci druhému, aniž by pomohl sobě.“

Thomas Abbt foto
Thomas Abbt 1
matematik, spisovatel 1738 – 1766
„Podivujeme se u lidí skvělým vlastnostem jejich ducha; ale dobré srdce dobývá odměny ještě lepší: upřímné lásky odměnné.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Láska má svou odměnu sama v sobě - a nenávist svůj trest.“

Adam Smith foto
Adam Smith 9
skotský morální filozof a politický ekonom 1723 – 1790
„Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .