Citáty na téma odpůrce


Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„V tomto okamžiku stojíme a stojíte i vy v otevřeném boji s německým nacismem, jemuž jsme my v zahraničí vyhlásili válku jménem československého národa. Nebudete a nejste osamoceni, válka nepřestane, dokud tento režim nepadne a dokud odpůrce nebude poražen na hlavu.“ BBC 19. září 1939

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“


František Palacký foto
František Palacký 17
český archivář, filozof, historik, novinář, politický spi... 1798 – 1876
„Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce.“

Thomas Adams foto
Thomas Adams 10
anglický kněz a údajný kazatel 1583 – 1653
„Taková je neměnnost pravdy, že její obhájci ji nečiní větší, a odpůrci menší; stejně jako záři slunce nezvětší ti, kteří ji velebí, ani nezastíni ti, kteří ji nenávidí. “

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Člověk není věc; stane-li se věcí, je zničen; dříve však, než k tomu dojde, stává se zoufalcem, desperádem a odpůrcem života.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení.“

Thomas Paine foto
Thomas Paine 7
anglický a americký politický aktivista 1737 – 1809
„Pravdě více škodí horlivost jejích zastánců než nevraživost jejích odpůrců.“


„Muž a žena si zůstávají navzájem odpůrci, i když se vzájemně milují za účelem zachování života.“

Henry Wotton foto
Henry Wotton 2
anglický vyslanec 1568 – 1639
„Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce.“

„Být odpůrcem žen, to znamená připisovat jim význam, který nemají.“

William Wilberforce foto
William Wilberforce 16
anglický politik 1759 – 1833
„Nechť tedy praví křesťané s náležitou upřímností usilují ve všem doporučovat své vyznání a umlčovat marné posměšky nevědomých odpůrců. Nechť odvážně hájí věc Kristovu ve věku, kdy tolik těch, co nosí jméno křesťan [kristovec], se za Něj stydí; a nechť berou v úvahu, že je na ně vložena důležitá povinnost aspoň trochu zdržovat úpadek jejich země, a možná i vykonávat o to rozsáhleji všeobecnou službu společnosti; ne skrze všetečné míchání se do politiky, o kterém nemůžeme než vyznat, že je v něm mnohá nejistota, ale raději skrze ten jistý a radikální užitek obnovení vlivu náboženství a pozvednutí standardů mravnosti.“


Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Abychom dospěli k pravdě, měli bychom se všichni snažit hájit mínění odpůrců.“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Z vašich zdvižených prostředníčků usuzuji, že nejste nakloněni diskusi.““ Jiří Paroubek. Reagoval na akci svých politických odpůrců. Na svém předvolebním mítinku na pražském Andělu čelili nejvyšší představitelé ČSSD stovkám letících vajec. Lidové noviny, Citát dne, 28. 5. 2009

František Tomášek foto
František Tomášek 2
český kardinál, profesor a teolog 1899 – 1992
„To je poslední nárok, který církev vznáší. -“ Údajně řečeno v roce 1991. První zmínky se objevují v roce 2011 v diskusi o církevních restitucích, následně je údajný citát hojně rozšiřován jejich odpůrci.

Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„Vyhlásí-li se časově neomezená generální stávka, neznamená to v podstatě nic jiného než rozvinouti boj o moc a vyburcovati odpůrce k největším obavám a k největší aktivitě.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .