Citáty na téma odsouzení


Fernando Pessoa foto
Fernando Pessoa 21
portugalský básník, spisovatel, literární kritik, překlad... 1888 – 1935
„Kdo nakonec jsem, když si nehraji? Ubohý sirotek opuštěný na ulici pocitů, třesoucí se zimou na nároží Skutečnosti, odsouzený k tomu, aby spal na schodech Smutku a jedl darovaný chléb Fantazie.“

Alfred Hitchcock foto
Alfred Hitchcock 13
britský režisér 1899 – 1980
„Kde se dva bijí, tam má třetí šanci být odsouzený za křivé svědectví.“


Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.“

„Můj milý Spasitel umíraje pro mne, zvolal: Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš, děj se vůle tvá! A což já, červ bídný, prach a popel, mám se vůli jeho protiviti? Odstup to. Aj jdu, můj milý Bože poslušně. Prosím, smiluj se nade mnou, sejmi a shlaď všecky hříchy a nepravosti, a nenechávejž na mně poškvrny ani vrásky k odsouzení. Očisť mne, Bože, yzopem, a očištěn budu; obmyj mne krví Krista Ježíše, Syna tvého milého, a nad sníh zbílen budu. “

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Stálost v lásce nezasluhuje ani chválu ani odsouzení: dokud cit trvá, nedá se odvolat, a když přetrvá, nedá se vyvolat.“

„Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut.“

Martin Monestier 2
francouzský novinář a spisovatel 1942
„Pomineme-li případy šílenství, platí, co napsal jistý spisovatel:, Pohlédnout smrti do tváře, smířit se s leckdy krutou agonií, dát přednost ztrátě života přinášejícího občas skutečné uspokojení a vystavit se obecnému opovržení, jež sebevraždu obklopuje, to nezasluhuje odsouzení, ale někdy obdiv.“


Kass Morgan 12
1984
„To ty jsi přesvědčil Radu, že nukleární zima skončila. Ty sám si tvrdil, že to je bezpečné.
Ano. Dost bezpečné pro 100 odsouzených zločinců, kteří měli beztak zemřít. To ještě neznamená, že to je bezpečné pro mého syna.
Vypadá to, že teď jsem jedním z nich. - Prvních 100“

Vladimir Nabokov foto
Vladimir Nabokov 14
rusko-americký romanopisec, profesor 1899 – 1977
„Proč jsem doufal, že budeme šťastní v cizině? Změna prostředí je tradiční blud, na nějž spoléhají lásky a plíce odsouzené k zániku.“ Lolita

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 73
americký spisovatel 1962
„Peter říkával: "Umělec může udělat jedno jediné, a to popsat vlastní tvář."
Je odsouzený být sám sebou. Díky tomu, jak říkal, máme volnost kreslit cokoli, protože stejně kreslíme jen sami sebe.
Náš rukopis. Naše chůze. To, jaký vzor porcelánu si vybíráme.
Všechno nás prozrazuje. Na všem, co děláme, je vidět naše ruka.
Všechno je autoportrét. Všechno je deník.““

Bernhard Schlink foto
Bernhard Schlink 4
německý spisovatel 1944
„Chtěl jsem se otevřít obojímu: pochopení i odsouzení. Ale obojí nešlo... Předčítač“


Jesper Langballe foto
Jesper Langballe 1
dánský politik 1939 – 2014
„Hned na začátek bych chtěl říct něco, co nám umožní jít brzy domů. Přiznávám se, jsem vinen. Těšil jsem se na příležitost objasnit fakta svých výroků – děsivé vraždy ze cti. Mezitím jsme se dověděl, že podle současného použití tohoto paragrafu je obžalovaným upřeno právo na obhajobu. S tímto paragrafem v trestním zákoníku musím tedy být pokládán za předem odsouzeného. Nehodlám se na tomto cirkuse podílet a proto se přiznávám. Tím se také zajistí soulad mezi rozsudkem, který za chvíli obdržím a tímto nepatřičným paragrafem trestního zákoníku, podle něhož jsem odsouzen.“ před soudem v prosinci 2010, odsouzen dle zákona "Kdo veřejně nebo s úmyslem veřejného šíření vydá prohlášení nebo jiné sdělení, kterým je nějaká skupina lidí ohrožována, urážena nebo zneuctívána kvůli své rase, barvě pleti, národnostnímu nebo etnickému původu, náboženství nebo sexuální orientaci, podléhá trestu pokuty nebo vězení do dvou let." k peněžité pokutě nebo deseti dnům vězení

Zdeněk Mařatka 1
český internista a lékař 1914 – 2010
„Nejhorší bylo, když nás nutili podepsat prohlášení, že souhlasíme s odsouzením dr. Milady Horákové k trestu smrti za domnělou vlastizradu. Odmítl jsem připojit svůj podpis na tu listinu, podobně jako prof. Herles a sekretářka paní Borovcová. To ovlivnilo můj další osud na klinice.“

Herbert Spencer foto
Herbert Spencer 10
anglický filozof, biolog, sociolog a prominentní klasický... 1820 – 1903
„Existuje zásada, která slouží jako závora proti každé informaci, jako důkaz proti jakémukoli argumentu, která udržuje lidi v ustavičné nevědomosti. Zmíněná zásada zní: Odsouzení před zkoumáním.“

Joseph Coutts 1
katolický biskup 1945
„Být křesťanem v Pákistánu je tvrdá každodenní výzva. Nevíme, kdy se staneme cílem nesnášenlivosti a předsudků, každé naše slovo může vést k odsouzení.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .