Citáty na téma ohraničení


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

Karel Klostermann foto
Karel Klostermann 2
český romanopisec a spisovatel 1848 – 1923
„Miluji celou svou vlast, celou tuto českou zemi, nikoli jen omezený kousek její, protože tvoří zeměpisný a historický celek, nikoli dvojí území, jež by fanatikové národnostního ohraničení nejraději fantastickou čínskou zdí ohradili a uzavřeli. Jest mým právem a mou povinností milovati tento celek, ať jsem Němcem, či Čechem.“


Viktor Dyk foto
Viktor Dyk 15
český básník, prozaik, dramatik a politik 1877 – 1931
„Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti.“

Martin Buber foto
Martin Buber 10
židovský existenciální filozof a teolog 1878 – 1965
„Zmocnila se mě potřeba, jako jsem nedovedl pochopit: znovu a znovu jsem se snažil představit si hranici prostoru nebo jeho neohraničenost, čas s počátkem a čas bez počátku a konce, a obojí bylo stejně nemožné, stejně beznadějné… Pod neodolatelným tlakem jsem přecházel od jednoho k druhému chvílemi tak nesmírně blízký nebezpečí zešílení, že jsem vážně pomýšlel na to, vyhnout se mu sebevraždou.“

Jiří Mucha foto
Jiří Mucha 8
český spisovatel 1915 – 1991
„Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt.“

Thomas Dewar foto
Thomas Dewar 9
skotský majitel destilérky a politik Konzervativní strana 1864 – 1930
„Láska je oceán citů kolem dokola ohraničený různými výdaji.“

Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes 18
anglický filozof 1588 – 1679
„Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osobnost je tedy, spíš nežli něco stálého a ohraničeného, stálé úsilí o pevnou jednotu.“

 Xenofanés foto
Xenofanés 3
předsokratovský filozof -570 – -475 př. n. l.
„Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající.“


Ivan Krejčí 1
český politik 1966
„Divadlo svět měnit může jen v jistých šťastných chvílích a jeho práce je povětšinou téměř neviditelná a nemá časové ohraničení. Skoro vypadá jako pouhá zábava, kdyby taky nešlo o duši.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Opravdu morální je jen ten, kdo zachraňuje veškeré živočichy, kterým může pomoci a který se střeží ublížit živým stvořením. Neboť život jako takový je svatý. Etika znamená neohraničenou zodpovědnost za vše, co je živé.“

Ladislav Pecháček foto
Ladislav Pecháček 6
český humorista a romanopisec 1940
„Přechodná indispozice je časově ohraničená absence následků po obvyklých příčinách.“

Peter S. Beagle foto
Peter S. Beagle 6
americký spisovatel 1939
„Synku, tvá nejapnost je tak neohraničená, tvá omezenost tak bezmezná a tvá neschopnost tak naprostá, že v tobě musí přebývat větší síla, než si vůbec umím představit. Tím jsem si jist.“ Nikos, Poslední jednorožec

„Všem umělcům byla zřejmě dána do vínku určitá dávka fantazie a energie, které mají svůj stoupavý, stagnující a klesající vývoj, až do přesně ohraničeného konce a úplného sebeopotřebování. Ostatní by bylo jen prodlužování a omílání, třeba v nejdokonalejším provedení, bez vzruchu a podnětů k dalším výbojům, a to už není ta pravá tvorba.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .