Citáty na téma ohrožení


Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Odvaha je projev ušlechtilosti v podmínkách ohrožení.“

Ronald Reagan foto
Ronald Reagan 20
americký politik, 40. prezident Spojených států 1911 – 2004
„Dal jsem rozkazy, aby mě v případě ohrožení země kdykoliv vzbudili, i když mám jednání vlády.“


 František z Assisi foto
František z Assisi 15
katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 – 1226
„Bůh si přeje, abychom trpícím zvířatům spěchali na pomoc, pakliže ji potřebují. Každá bytost v ohrožení má stejné právo na ochranu.“

„Ohrožené dítě potenciálně ohrožuje svět.“

Nicholas Winton foto
Nicholas Winton 13
britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během... 1909 – 2015
„Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a nekonat zlo. “

Marcel Proust foto
Marcel Proust 62
francouzský romanopisec, kritik a esejista 1871 – 1922
„Nic nedodá ženě tolik odvahy jako neohroženost muže, kterého miluje.“

Gičin Funakoši foto
Gičin Funakoši 25
bojovník 1868 – 1957
„Znát nepřítele a znát sebe; ve stu bitvách vy nikdy nebudete ohroženi. Když neznáte nepřítele, ale znáte sebe; vaše šance vítězství nebo prohry se rovnají. Jestliže neznáte vašeho nepřítele ani sebe; buďte si jisti, že jste v boji v ohrožení.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.“


Thomas sir Malory foto
Thomas sir Malory 3
anglický spisovatel 1405 – 1471
„Cena člověka, jeho dobré vlastnosti i činy, nebývají vždy zjevny v oděvu. Zmužilost a úctyhodnost jsou smysly v nitru člověka a nejeden úctyhodný rytíř zůstává neznám lidem, a proto důstojnost a neohroženost nezáleží na šatu.“

Don DeLillo foto
Don DeLillo 2
americký romanopisec, dramatik a esejista 1936
„Vždy jsem se snažil do svých děl dostat pocit odcizení a ohrožení, který je pro naši dobu plné skepse a nedůvěry typický. Své romány bych těžko mohl napsat v době před zavražděním prezidenta Kennedyho.“

„Všude, kde existence pohanů představuje ohrožení pro život Izraele, je povolené je zabíjet. “

François Hollande foto
François Hollande 1
24. prezident Francouzské republiky 1954
„Charlie Hebdo byl v ohrožení již dlouhou dobu kvůli nedostatku čtenářů. Dnes se ale oživuje. Je možné zabíjet muže, ženy, ale nikdy není možné zabít jejich myšlenky, naopak.“


Jicchak ha-Levi Herzog foto
Jicchak ha-Levi Herzog 1
irský a izraelský rabín 1888 – 1959
„Izraelci nikdy nezapomenou, co Pius XII. a jeho emisaři udělali pro své nešťastné bratry a sestry ve chvílích největšího ohrožení.“

Robert D. Kaplan foto
Robert D. Kaplan 1
americký spisovatel 1952
„Od moře odříznuté mocnosti se neustále nacházejí ve stavu ohrožení. Bez moře, které by je ochraňovalo, není jejich touha po bezpečí nikdy uspokojená a ony se musejí neustále rozšiřovat, pokud nechtějí být naopak samy dobyty.“

Tadeusz Bór-Komorowski foto
Tadeusz Bór-Komorowski 1
polský důstojník 1895 – 1966
„Tento neúnavný aktivista, nezávislý a neohrožený bojovník za Polsko od jeho nejčasnějších let, hrál hlavní roli v životě Podziemnego Państwa Polskiego, přinášel s sebou tradici aktivního boje od roku 1904.“

Liam Fox foto
Liam Fox 1
britský politik 1961
„Nejsme v Afghánistánu proto, abychom v této nefungující oblasti z 13. století zlepšovali vzdělanost. Jsme tu proto, aby nebyl ohrožený britský lid a britské zájmy. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .