Citáty na téma okus


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.“

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij foto
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij 4
ruský dramatik 1823 – 1886
„Největší zklamání, jakého můžete okusit, je zklamání se v sobě samém.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Neboj se okusit hořkost nezdaru. Buď statečný! Zanedlouho se s tebou spřátelí sladkost úspěchu.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.“

Vincenc Zahradník foto
Vincenc Zahradník 6
český duchovní a teolog 1790 – 1836
„Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho okusili. Proč bychom měli každou knihu bez rozdílu pročísti celou?“

„Nezaslouží si sladké, kdo neokusil trpké.“

„Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat.“


Edward George Lytton foto
Edward George Lytton 8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 – 1873
„Šťastný člověk, který nikdy neokusil jak chutná sláva. Mít je očistec, toužit po ní peklo.“

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse 41
německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu a... 1877 – 1962
„Je dobré okusit všeho, co má člověk zapotřebí vědět. (Siddhartha)“

„Psaní je jako víno, vyžaduje znalosti, pečlivost, ale především čas. Někdy až za roky okusíte tu slastnou chuť, která ve vás vyvolá pocity spokojenosti. Můžete pít rychlokvašku z marketu, ale na dně krabičáku smysl nenajdete.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .