Citáty na téma opora


„Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom, co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli, myslím na to, že se musím snažit dávat tolik, kolik jsem úplně sám přijal a přijímám.“


 František z Assisi foto
František z Assisi 15
katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 – 1226
„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916
„Lidé, kterým jsme oporou, nás často udržují při životě.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.“

Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Tichá obrovská Národní Lež je oporou a spojencem všech tyranií.“

Sibilla Aleramo foto
Sibilla Aleramo 4
autorka a feministka 1876 – 1960
„Ženy a muži žijí na jedné zemi, a přece každý ponechán sám sobě, bez pomoci! Je tohle lidstvo? Kdo se je odvažoval definovat jedním slovem? Žena, až do dnešní doby otrokyně, zůstávala stále naprosto neznámá a všechny domýšlivé psychologické studie dokazovaly jenom lichost vývodů, které sloužily ničím nepodloženým výmyslům spisovatelů a moralistů. A muž, ani ten nechápal sám sebe; zbaven opory ženy, jež by ho doplňovala, byl nucen sám se probíjet životem, sám se radovat a sám bojovat; zbytečně se zřeknuv spontánního úsměvu, který by mu mohl odkrýt smysl krásy celého vesmíru, zůstával slabý nebo krutý, vždy nedokonalý. Žena i muž, oba dva byli každý jiným způsobem hodni politování.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.“


Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Život udržet lze bez moudrosti vší. Dík přírodě a jejím plodům má člověk v ruce své oporu nelepší.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.“

Alexander Sergejevič Puškin foto
Alexander Sergejevič Puškin 28
ruský básník 1799 – 1837
„Nic nerozněcuje lásku jako povzbuzující poznámka někoho třetího. Láska je slepá a nedůvěřuje sama sobě, chvatně se chytá každé opory.“

Pius XI. foto
Pius XI. 6
259. papež katolické církve 1857 – 1939
„S potěšením vidíme, že toto územní vlastnictví je omezeno na tak minimální rozměry, že může a musí být samo pokládáno za zduchovnělé obrovskou, vznešenou a vskutku božskou duchovní mocí, které má sloužit jako opora. - Pius XI. na adresu nově vzniklého státu Vatikán“ 1929


Miloš Raban foto
Miloš Raban 3
český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duc... 1948 – 2011
„Dospěl jsem k tomu, že čím větší riziko člověk podstupuje, tím méně se může opřít o naše praktické bezpečnostní systémy. A tím více hledá oporu v něčem, co ho přesahuje. Tak jsem se dobral ke koncepci transcendentálního zajištění bezpečnosti.“ jak došel k víře v rámci zaměstnání na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce; v rozhovoru pro časopis Reflex

Iva Pazderková foto
Iva Pazderková 2
česká herečka, moderátorka a komička 1980
„Partnerský vztah se často bere jako spotřební zboží. Mám pocit, že lidi si absolutně neváží toho, že mají někoho na cestu životem. A co si budeme povídat, ta nebývá vždycky zrovna jednoduchá. Někdy může být velmi komplikovaná. Ale lidé si neuvědomují, jaké štěstí je mít parťáka. A mít oporu je vyložená nutnost. Tedy pokud se nechcete uzavřít do vlastního světa s vlastními pravidly. Ale to netuším, jak se pak srovnáte s tím, že jste žila ve videohře. To musí být těžké a zároveň neskutečně smutné.“

Ko Un foto
Ko Un 2
korejský básník 1933
„V dobách, kdy jsme trpěli, mohli básníci psát o svém smutku a vzteku. Nebylo to od nich nijak samoúčelné, básně nám pomáhaly přečkat těžké časy. Když nic jiného nebylo možné, jejich texty nám byly oporou. Básníci nás posilovali k dalšímu odhodlání. Abychom se nevzdali. Stáli jsme s poezií nazí proti násilí.“

Herta Müllerová foto
Herta Müllerová 2
německy píšící spisovatelka a držitelka Nobelovy ceny 1953
„Mlčení může být právě tak silné jako vyprávění. Každý musí mít možnost, určit si sám jestli svou oporu nachází spíše v mlčení nebo ve vyprávění.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .