Citáty na téma organizace


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Politická strana je organizace pudu hromadnosti, jenž je prastarým pudem mužským; proto je zcela přirozeno, že ženy vstupují nesrovnatelně méně do politických stran než mužští. Politická strana je význačně mužský útvar; politika stranictví je mužská politika.“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Stát se nemůže ztotožňovat s žádnou konkrétní ekonomickou koncepcí či ekonomickým vývojem… Stát je rasový organismus a ne hospodářská organizace… Ještě nikdy se nestalo, aby stát byl založen mírovými ekonomickými prostředky…“


Thomas Stearns Eliot foto
Thomas Stearns Eliot 17
anglický autor 20. století 1888 – 1965
„Organizace je právě tak nutná jako inspirace.“

Bill Gates foto
Bill Gates 20
americký průmyslník a filantrop 1955
„Peníze za určitou částkou pro mě nemají žádné využití. Jediné jejich využití je vybudování organizace, která věnuje tyto peníze chudším částem světa.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Organizace, která myslí pouze v dimenzích od jedněch voleb ke druhým a kde automaticky generace otců vystřídají synové, není žádnou politickou stranou, nýbrž čínským klanem. Není tělesem, které je vedeno myšlením a svědomím občanské kontinuity, nýbrž se jedná o indiánskou tlupu, spoutanou pokrevními svazky a vlastními předsudky.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“

Václav Bělohradský foto
Václav Bělohradský 15
český filozof, politický spisovatel, profesor, sociolog, ... 1944
„Člověk je rušivý element každé organizace.“

Michail Sergejevič Gorbačov foto
Michail Sergejevič Gorbačov 6
generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu 1931
„Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.“


„Odbory: organizace, která bojuje o to, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně pracovalo.“

Robert Owen foto
Robert Owen 3
britský podnikatel, zabýval se dělnickou otázkou, hledal ... 1771 – 1858
„Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.“

Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„Úkolem každé organizace je přeměnit schopnosti lidí ve schopnosti společnosti.“

„Každá organizace potřebuje dobré lídry, ne jen dobré politiky.“


Adel al-Džubajr foto
Adel al-Džubajr 1
diplomat a politik ze Saúdské Arábie 1962
„Jsme v nelítostné válce s teroristy. Zadrželi jsme od jedenáctého září 2001 více než šest set lidí, polovinu z nich po květnových pumových atentátech v Rijádu. Rozbili jsme víc než deset důležitých buněk sítě organizace Al-Káida, zadrželi jsme nebo zabili její velitele v Saudské Arábii. Budeme v tomto konání pokračovat, dokud je úplně nezničíme. Vím o tom, že někteří duchovní chtějí s radikály jednat. Ale úřady s tím nesouhlasí. Tahle válka zatím nekončí.“

Miloš Jakeš foto
Miloš Jakeš 25
československý politik 1922
„"...A na kraji mu řekli, podívali se: Máme ještě málo kulturních domů. Řekli hřiště ne, ale jestli chceš stavět kulturní dům, na ten ti dáme. Byla tam dobrá hospoda, která šla rekonstruovat, a tak se rozhodl postavit kulturní dům, poněvadž na něj měl pomoc. Samozřejmě že je správný stavět kulturní domy. Protože lidi se maj kde scházet, kde se bavit atd. Napříště chceme, abychom stimulovali ty národní výbory, co maj stavět. No jestli máme zájem, aby byl čistý potok, aby nepouštěli špinavou vodu, no pak řekneme: Jestliže postavíte čistírnu odpadní vody, dostanete řekněme 70% státní subvenci. Když ji nepostavíte, nedostanete nic. A na druhý vám subvenci nedáme. Nebo vám dáme ještě subvenci na toto. A jiní zasi: A co bude ten státní zájem, který budeme uplatňovat. Tedy chceme pozvednout ty národní výbory, aby skutečně rozhodovaly o těch otázkách občanů! A stejně tak chceme, aby ta národní fronta se oživila. Dole aby se oživila! Aby pracovaly samostatně ty organizace. Mnozí pracujou, zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva, a myslivci... ale všichni aby samostatně pracovali. A na té bázi, národní frontě i národního výboru, se ten zájem sjednocoval, v něco vyúsťoval. My nechceme, nemůžeme, nejsme proti tomu, ale co nám pomůžou jenom kritici. Vždyť my víme, že v Praze, v Plzni či jinde, kolik je tam špíny - tedy ve vzduchu mám na mysli - kolik je tam kysličníku siřičitého, to můžeme změřit, víme to. My k tomu nepotřebujeme, aby nám to někdo říkal!"“

Michal Semín foto
Michal Semín 1
český novinář a politik 1967
„Vůbec Tomáši Halíkovi nezávidím, že má tolik starostí s ´lidmi nízké intelektuální úrovně´. Přesto je mi taková nálepka milejší než být otrokem myšlenkových proudů a členem organizací, zajišťujících mediální popularitu a snadný přístup k elitám Nového světového řádu. Proto nepřekvapí, když mu jsou bližší Obama s Blairem, vyznávající náboženský synkretismus čili myšlenkový guláš a spiritualitu v duchu new age, než konzervativní katolík Petr Hájek.“

Jiří Paroubek foto
Jiří Paroubek 41
český ministr místního rozvoje ČR, člen českého Parlament... 1952
„„Pro nás mladé, kteří jsme únor 1948 neprožili jako osobní zkušenost, je toto datum především historická událost, kdy byla s konečnou platností rozhodnuta otázka politické moci, došlo k likvidaci pozic exponentů buržoazie v politickém životě republiky. Nyní, 30 let po únoru 1948, jsou pro nás mladé ideje Února živou výzvou. Nutí nás především k zamyšlení, kolik toho pro stranu a společnost děláme a kolik jsme schopni udělat. V naší stranické práci je stále co zlepšovat. Stojíme před výročními členskými schůzemi a okresními konferencemi strany, bude třeba se zamýšlet nejen nad výběrem členů do výborů místních organizací, ale i nad celkovou koncepcí práce těchto organizací. Vždyť ruku na srdce, kolik z těchto orgánů a organizací má důkladně rozpracovaný dvou až tříletý plán činnosti? Kolik z těchto místních organizací provádí například důkladnou přípravu kádrů? Stále nevyužívámě všech organizačních forem, které organizační řád předpokládá. Mám především na mysli možnost vytváření odborných komisí a to při okresních a krajských výborech strany. Vždyť tak bychom daleko lépe a kvalifikovaněji a tedy i s větší vahou vystupovali v zastupitelských sborech, členských organizacích Národní fronty i na svých pracovištích.“(„Únor odkazem i výzvou – Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické“ – Beseda se uskutečnila začátkem května 1978 a byla uveřejněna v deníku Svobodné slovo. O čtyři roky později, 12.2.1982, byl na VIII. konferenci ČSS bratr Jiří Paroubek zvolen do Ústředního výboru ČSS. zdroj: [http://neviditelnypes.zpravy.cz/p_politika.asp?c=A060423_011435_p_politika_wag Dokument: Bratr Paroubek o Vítězném únoru], Neviditelný pes, 24.4.2006)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 55 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .