Citáty na téma osvobození


Fernando Pessoa foto
Fernando Pessoa 21
portugalský básník, spisovatel, literární kritik, překlad... 1888 – 1935
„Smrt je osvobození, protože umřít znamená nikoho nepotřebovat.“

Edvard Beneš foto
Edvard Beneš 18
druhý československý prezident 1884 – 1948
„Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, lidskost, lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.“ Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Praha, květen 1938


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 72
indický politik 1869 – 1948
„Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 99
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Všechno má nějaké následky. Nikdo od toho není osvobozený.“

Alexander McQueen foto
Alexander McQueen 3
britský módní návrhář a krejčí 1969 – 2010
„Móda by měla být formou osvobození, ne vězení.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Osvobození žen od vojenské služby je založeno nikoliv na nějaké přirozené neschopnosti, jež se u mužů nevyskytuje, nýbrž na tom, že společnost se nemůže obnovovat bez spousty žen. Mužové se dají daleko snadněji postrádat a jsou podle toho obětováni.“

Lady Gaga foto
Lady Gaga 18
americká zpěvačka a skladatelka 1986
„Já jsem jako tygr v kleci, potřebuji být osvobozená.“

 Mooji foto
Mooji 10
Anthony Paul Moo-Young /ˌmuː ˈjʌŋ/, (narozen 29. ledna 1954) 1954
„Říkáš, že si přeješ se osvobodit ode všech tužeb a očekávání. A skutečně, tato tvá vlastní touha tě rozrušuje. Protože i šlechetné touhy, jako touha zachránit svět nebo být dobrým člověkem nebo dokonce dosáhnout osvobození, tě ve skutečnosti mohou odvrátit od objevení toho, co už je opravdu zde ~ přirozená, nespoutaná naplněnost.“


Samuel Taylor Coleridge foto
Samuel Taylor Coleridge 8
anglický básník, literární kritik a filozof 1772 – 1834
„Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru.“

Hans Selye foto
Hans Selye 6
rakouský lékař a vědec 1907 – 1982
„Úplné osvobození od stresu znamená smrt.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„V každém osvobození je v lepším případě zárodek závislosti, v horším okupace.“

Jean Clair foto
Jean Clair 1
francouzský historik umění a spisovatel 1940
„Civilizace vznikla pomalým procesem sublimace vášní, a ne jejich „osvobozením“. Pudy jsou určeny k sublimaci, k níž se člověk dopracovává z donucení.“


Volker Beck foto
Volker Beck 1
německý politik 1960
„50té výročí osvobození od fašismu by mělo být příležitostí, aby se homosexuálním obětem národního socialismu dostalo koněčně spravedlnosti.“

Ingrid Betancourtová foto
Ingrid Betancourtová 1
kolumbijsko-francouzská politička 1961
„Mé srdce krvácí, protože moji druhové, další Kolumbijci, zůstali dál v rukou FARC. Nejsou slyšet, jsou sami a po události, která se stala před deseti dny, jsou možná ještě více ohroženi, než kdykoli předtím.“ po svém osvobození

František Trávníček 8
český československý politik, akademik, esejista, lexikog... 1888 – 1961
„Všechno to, co vykonal pro osvobození obou našich národů ze jha kořistnického kapitalistického řádu, pro udržení a upevnění řádu lidově demokratického, pro jeho rychlý a úspěšný přechod k řádu socialistickému a tím k nové epoše v našem národním a státním vývoji, je výsledek Gottwaldova geniálního ducha, jeho geniálních myšlenek, které nabyly tvůrčí mohutnosti, když byly vtěleny do jazyka.“

Salomon Korn 1
německý architekt 1943
„Německý papež - alespoň tak jej svět přijímá - uděluje svou milost komusi, kdo popírá holokaust, a to jen několik dní před oslavami výročí osvobození Osvětimi. Považoval jsem Ratzingera za obezřetného a jasnozřivého člověka. Zjevně jsem se mýlil. “

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .