Citáty na téma osvobození strana 2


Anthony de Mello foto
Anthony de Mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Jestliže nesloužíš, zraňuješ druhé. Jestliže sloužíš, zraňuješ sám sebe. Neznalost tohoto rozporu hubí duši. Osvobození od něho znamená život na věčnosti.“

Grigorij Javlinskij foto
Grigorij Javlinskij 1
ruský politik 1952
„Byl to čestný člověk, který se nikdy nikoho nebál a věnoval svůj život osvobození svého národa od totalitního režimu.“


Salomon Korn 1
německý architekt 1943
„Německý papež - alespoň tak jej svět přijímá - uděluje svou milost komusi, kdo popírá holokaust, a to jen několik dní před oslavami výročí osvobození Osvětimi. Považoval jsem Ratzingera za obezřetného a jasnozřivého člověka. Zjevně jsem se mýlil. “

Erazim Kohák foto
Erazim Kohák 9
český filozof, spisovatel a vysokoškolský pedagog 1933
„Sto let po osvobození černochů představovala myšlenka osvobození zvířat znovuzrození ideálu svobody, rovnosti a bratrství. S úžasem jsme si uvědomili, že zvířata, která jsme po generace vnímali spolu s nerosty a stromy jako inventář světa, jsou naši bližní, človíčkové v kožíškách.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Tento osvobozený, tento pán svobodné vůle, tento suverén - jak by nevěděl, čím je nadřazen všemu.“

„Možná nás to překvapí, ale při zkoumání své mysli odhalime své srdce; a osvobozením své mysli otevřeme své srdce.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Osvobození od času je nejhlubší transformací vědomí, jakou si můžete představit.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace.“


John Zerzan foto
John Zerzan 10
americký anarchista, filozof a spisovatel 1943
„Zemědělství bylo a stále je katastrofou na všech úrovních, ono podporuje celé to odcizení od materiální a duchovní kultury a to nás teď ničí. Osvobození není možné bez jeho zrušení.“

Wilhelm Reich foto
Wilhelm Reich 8
rakousko-americký psychiatr a psychoanalytik 1897 – 1957
„Pouze osvobození přirozené schopnosti mezilidské lásky může zvládnout sadistickou ničivost.“

Malcolm Muggeridge foto
Malcolm Muggeridge 2
anglický novinář, autor, mediální osobnost a satirik 1903 – 1990
„Majestátně prostým gestem, díky nimž byl Napoleon tak úspěšný generál, umístila ve výloze svého salonu oznámení, že pro americké vojáky jsou vůně zdarma. Američané stáli frontu na Chanel N 5, a kdyby jí francouzská policie zkřivila vlas, vyvolali by skandál.“ o Coco Chanel po osvobození Paříže

Arsén Pohribný 1
1928 – 2012
„Krásou nám není toliko fysická ušlechtilost, jako spíše vnitřní napětí, citový vztah, jasný záměr. Snažíme-li se o pokubistický výraz, břitký, nerozpačitý a nesentimentální, chceme vyjádřit dynamiku doby, její rytmus a směr. Proti ilusivní přetvářce stavíme osvobozené prostředky konstruktivní a kompoziční. Proti pseudoimpresivní rozbředlosti, definitivnost tvaru a plný barevný důraz.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .