Citáty na téma panna


Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Spánek není, smrt není;
Kdo umírá se zdá, žije.
Dům, ve kterém ses narodil,
Přátelé tvého mládí,
Starý muž a mladá panna,
Denní lopota a její odměna,
To všechno mizí,
Stává se legendou,
Nedá se spoutat.“

Edward Dahlberg 1
romanopisec, esejista 1900 – 1977
„To, po čem muži touží, je panna, která je děvkou.“


 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 8
jeptiška Francouzského Řádu bosých karmelitánů 1873 – 1897
„Když jsme prosili svatou Pannu a ona nás nevyslyšela, znamená to, že nechce. Tehdy je třeba ponechat jí svobodu jednání a vůbec se netrápit.“

žarko Petan foto
žarko Petan 27
slovinský spisovatel a režisér 1929 – 2014
„Produkt sexuální výchovy - panna s bohatými sexuálními zkušenostmi.“

David John Finney foto
David John Finney 1
britský profesor a statistik 1917
„Muži si přávají za manželku pannu s rutinou královny Kleopatry.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Opatrnost je bohatá šeredná stará panna, které se dvoří neschopnost.“

Scholastique Mukasonga foto
Scholastique Mukasonga 3
rwandská spisovatelka žijící v Normandii 1956
„Vojáci vyžadovali, aby v každém domě visel portrét prezidenta Kayibandy. Misionáři dohlíželi na to, aby jeho portrét visel všude vedle obrázku Panny Marie. Žili jsme tedy se dvěma portréty. Na jednom byl prezident, který si přál naše vymýcení, na druhém Panna Marie, která na nás čekala v nebi.“


„Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši.“

Konstantin Nikolajevič Baťuškov foto
Konstantin Nikolajevič Baťuškov 7
ruský spisovatel 1787 – 1855
„Necháš-li vzpurnou ženu láskou hladovět, zkrotne a chopí se s povděkem každého muže, jen aby nesešla z tohoto světa jako ctnostná panna.“

Dino Serge Pitigrilli foto
Dino Serge Pitigrilli 31
italský spisovatel 1893 – 1975
„Ženy, jež se ve třiceti letech upřímně smiřují s osudem, že zůstanou starými pannami, v pětatřiceti letech znovu doufají, že najdou manžela. Při prvních neviditelných vráskách si říkají: "Jsem ošklivá, už si mne nikdo nevšimne!" Avšak o deset let později vědí, že mohou ještě vzbudit stravující vášně.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk.“


„" S růžovým kašmírovým svetrem a perlovými náušnicemi jsem se cítila jako stará panna na nuda pláži. " Abby - Krásná Katastrofa“

Laini Taylor 3
americká spisovatelka fantasy knih pro mládež 1971
„Je podstatou netvorů, že sami sebe za netvory nepovažují. Vždyť to znáš, drak přistane ve vesnici, začne požírat panny, ale když místní začnou ječet: „Netvor!“, ohlédne se dozadu.“

John Wyndham 6
britský autor 1903 – 1969
„Zde odpočívá panna přesycená láskou.“ den Trifidů

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jako byl Kristus narozen z lůna Panny, tak musí být duchovně zformován v našich srdcích. Jako zemřel za hřích, tak my musíme umřít hříchu. A jako vstal znovu z mrtvých, tak i my musíme opět povstat k duchovnímu životu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .