Citáty na téma panovník


Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Moudrý muž nemůže stát v slově, je-li mu to na škodu a jestliže pominuly okolnosti, za nichž je dal. Kdyby všichni lidé byli čestní, moje rada by byla špatná. Ale protože nejsou a sami dané slovo neplní, rozumný panovník je nemůže dodržet: Byl by sám proti sobě.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Panovník, který ve své zemi nerozpozná rodící se zlořády, nemá v sobě skutečné moudrosti.“


Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Ctižádost panovníka není nikdy tak nebezpečná jako duševní nízkost jeho rádců.“

Karel Schwarzenberg foto
Karel Schwarzenberg 28
český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních... 1937
„Statky přicházejí a odcházejí. V dějinách se tohle opakuje stále. Kdybych měl vypočítávat, kdy a kdo nám už zkonfiskoval majetek, byla by to dlouhá řada… V šestnáctém století po šmalkaldské protireformační válce to udělal habsburský panovník Karel V., potom švédský král, potom Napoleon, pak král bavorský, po první světové válce se z majetku něco ulouplo při pozemkové reformě, za druhé světové války nám majetek sebrali Němci a po ní komunisté. Nakonec zjistíte, že majetek postrádá stálost a podléhá času.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Rozumný panovník... raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Žádný inteligentní panovník nepřišel. Nikdo v království mne nechce za učitele. Nastal čas zemřít.“

Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost.“

„Vyslanec je v diplomacii hodnostář vyslaný do cizí krajiny jako ztělesnění nepřátelství jeho panovníka.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Duše panovníka je kadlubem, který dává tvar všem ostatním.“

Carl Schmitt foto
Carl Schmitt 1
německý právník, politický teoretik a profesor práva 1888 – 1985
„Panovník je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu.“

„Víme, že to byl panovník silný, rozhodný a cílevědomý. Celá slavníkovská věc mu tedy dozajista nebyla lhostejná a jeho panovnickou hlavou se už dlouho předtím musely alespoň v hrubých obrysech honit plány, jak z té šlamastyky ven. Účelně a s konečnou platností!“ České zrady


Jerzy Robert Nowak foto
Jerzy Robert Nowak 1
polský historik a publicista 1940
„Byl to jistě jeden z nejvzdělanějších panovníků své doby: našel Polsko kulturně zanedbané, a opustil osvícené.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Království je nejlepší anebo nejhorší forma státu podle toho, jaký je panovník.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .