Citáty na téma parlament


Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Politik by měl začínat na komunální úrovni, poté přejít na krajskou a až poté do parlamentu.“

Reinhold Messner foto
Reinhold Messner 9
italský horolezec, dobrodruh a cestovatel 1944
„Politika, to je úplný opak horolezectví. V Evropském parlamentu se každý den učíte dělat kompromisy. Jinak by to nebyla demokracie. Demokracie je umění jak se dostat dál tím, že lidi přesvědčíte o svém názoru, o tom, že takhle by něco mohlo fungovat lépe a na konci je to vždycky kompromis.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně. -- Malcolm Muggeridge“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Nastane den, kdy se válka mezi Paříží a Londýnem, Petrohradem a Berlínem, Vídní a Turínem stane stejně absurdní a nemožnou, jako je dnes představa války mezi Rouenem a Amiensem, mezi Bostonem a Filadelfií. Nastane den, kdy ty, Francie, ty, Rusko, ty, Itálie, ty, Anglie, ty, Německo, vy všechny národy kontinentu, aniž byste ztratily své individuální přednosti a nádhernou osobitost, budete úzce sloučeny v rámci nadřazené jednotky a vytvoříte Evropské bratrství, stejně jako Normandie, Bretaň, Burgundsko, Lotrinsko, Alsasko a všechny naše provincie jsou spojeny ve Francii. Nastane doba, kdy jediným bitevním polem budou trhy otevřené obchodům a mysli otevřené nápadům. Nastane den, kdy kulky a bomby nahradí volební hlasy, všeobecné volební právo pro všechny občany, uznávaná arbitráž velkého svrchovaného senátu, který bude Evropě tím, čím je tento parlament Anglii, tato sněmovna Německu, tento zákonodárný sněm Francii. Nastane doba, kdy budeme vystavovat děla v muzeích, jako dnes vystavujeme mučící nástroje a divíme se, že takové věci byly kdy možné. – Zahajovací projev třetího mezinárodního mírového kongresu v Paříži, 21. srpna 1849“

Otto Von Bismarck foto
Otto Von Bismarck 25
německý státník, kancléř Německa 1815 – 1898
„Jednota nebude dosažena řečmi a rozhodováním většiny v parlamentě, ale krví a železem.“ o sjednocení Německa

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Poslanci parlamentu, kteří poruší zákaz používání mobilních telefonů, budou popraveni zastřelením prachem a olovem za úsvitu.“

Jan Sobotka foto
Jan Sobotka 159
český spisovatel 1944
„Archimedes měl štěstí, že jeho zákon nemusel projít žádným parlamentem.“


Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Poslanci v parlamentu se nejdéle hádají o položku, která je nejmenší.“

Irena Sendlerová foto
Irena Sendlerová 5
polská odbojářka 1910 – 2008
„Každé dítě zachráněné s mým přispěním jen dává smysl mé vlastní existenci a není důvodem ke slávě. - Irena Sendlerová v roce 2003 v dopise, kterým reagovala na rozhodnutí polského Parlamentu, který ji prohlásil za polskou národní hrdinku, české znění podle Lucie Syzmanovské“

Otakar Motejl 1
český právník 1932 – 2010
„V tomto okamžiku si připadám trošku jako obtížný hmyz, že znovu přilétám k této sladké vábničce - mikrofonu.“ roku 2000 v Parlamentu

Karel Schwarzenberg foto
Karel Schwarzenberg 28
český kandidát na prezidenta (2013), ministr zahraničních... 1937
„Naši politici uznávají jen politické strany, parlament a vládu. Tento přístup k občanským strukturám nám tu zůstal z dob minulých, stejně jako to, že si to lidé nechávají líbit. Dříve jsme se učili, že máme stranu a vládu. My teď máme strany a vládu.“


Raduan Nwelati foto
Raduan Nwelati 1
český lékař 1966
„Jsem rád, když je za mnou vidět konkrétní práce, třeba opravený chodník nebo upravený park. Tak se dá politika dělat do krajské úrovně, v parlamentu ale jen hlasujete o předložených návrzích.“

Stanislav Křeček foto
Stanislav Křeček 1
český člen českého Parlamentu (1998-2002), člen českého P... 1938
„Násilí může vláda zabránit jen násilím. Jak by si počínala u nás, kdyby demonstranti dobývali parlament?“ o pouličních bojích mezi opozičními demonstranty a vládními ozbrojenými složkami v Kyjevě v únoru 2014

Ahmet Davutoglu foto
Ahmet Davutoglu 1
turecký politik 1959
„Tento problém nyní překračuje samotný turecko-arménský problém. Je to nová známka rasismu v Evropě.“ na výzvu Evropského parlamentu, aby Ankara uznala masakry Arménů jako genocidu

Josef Velenovský foto
Josef Velenovský 9
český botanik, mykolog a vysokoškolský pedagog 1858 – 1949
„Kde se objevily ženy na politickém jevišti (v parlamentě), dělaly všude dojem trapně komický.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .