Citáty na téma pastýř


Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Skutečný vůdce je jako pastýř, který zůstává za stádem a vepředu nechává jít ty nejmrštnější, za kterými jdou ostatní, aniž by si uvědomovali, že jsou řízeni zezadu.“

 Tiberius foto
Tiberius 1
římský císař -42 – 37 n. l.
„Dobrý pastýř má ovce ostříhat, ne je stahovat z kůže.“


Sextus Propertius foto
Sextus Propertius 18
latinský elegický básník -47 – -14 př. n. l.
„O větrech hovoří plavec, a oráč o svých zas býcích, voják ti vypočte rány, pastýř zas ovečky své.“

Tranquillus Gaius Suetonius foto
Tranquillus Gaius Suetonius 11
římský historik 70 – 126
„Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv odřít z kůže.“

Mauro Piacenza foto
Mauro Piacenza 1
katolický kardinál 1944
„Papež František často označuje církev za „polní nemocnici.“ Tento tak jasný výraz se ujal. Přistoupíme-li tedy na tento obraz, můžeme říct, že zpověď je v této nemocnici oddělením první pomoci. Zpovědník je pastýř, otec, učitel, vychovatel, milosrdný soudce a lékař, který má pomáhat návratu do plných sil.“

Tony Anatrella foto
Tony Anatrella 1
francouzský katolický kněz 1941
„Genderová ideologie zaujala místo marxistické ideologie a obdobně jako marxismus v minulém století pozvolně proniká sociálním i církevním tkanivem, aniž by si toho pastýři a vzdělaní lidé všimli a zaujali postoj patřičné kulturní reakce.“

Martin Bucer foto
Martin Bucer 7
protestantský reformátor 1491 – 1551
„O kolik je tedy nezbytnější prosadit, aby všichni vladaři obcí, když si uvědomují, že všechna jejich moc pochází od Boha samého a že On je ustanovil pastýři svého lidu, vládnout a chránit tyto jim poddané podle jeho soudu, a starat se, aby žádný z těch, které jim svěřil Bůh, jejich Učinitel, Otec a Pán, nezemdlel u víře nebo nepřekračoval jeho zákony nebo jakkoliv od Něj neodjímal jeho čest. “

Luis Antonio Tagle foto
Luis Antonio Tagle 1
filipínský kardinál 1957
„Svému příteli Jorgemu přeji, aby zůstal tak krásnou osobou, jakou je: pokorným, s nohama na zemi a usměvavým. Ale on umí také plakat! Řekl mi, že by chtěl políbit ruce kardinálům Vietnamu, Číny, zemí, kde je tolik skrytých mučedníků. Soucítí s utrpením světa. Modlím se, aby takovým zůstal navždy: prostým a pokorným, tím, koho svět hledá v dobrém pastýři.“


Theo Waigel foto
Theo Waigel 1
německý politk 1939
„Raději být v pastýř Mindeltalu než kancléř v Bonnu.“

Alexander Von Humboldt foto
Alexander Von Humboldt 2
pruský geograf, přírodovědec a cestovatel 1769 – 1859
„Kde žije jeden lovec, může žít deset pastýřů, sto zemědělců a tisíc zahradníků.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Jakmile vlk kolem sebe shromáždí dostatek oveček, prohlásí se za pastýře.“

„Když hvězdy dostoupí obzoru, můžete je považovat za ohně pastýřů.“


„O hvězdách učenec mluví, o býku oráč zas, rány počítá zbrojnoš, pastýř ovce.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Každý pastýř, námořník nebo obchodní cestující zná místo, kde žije někdo schopný ho přimět, aby zapomněl na bezstarostné putování světem.“ Kniha Alchymista

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .