Citáty na téma píle


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.“

 Hippokratés foto
Hippokratés 22
starověký řecký lékař 460
„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“


Joseph Haydn foto
Joseph Haydn 3
rakouský hudební skladatel 1732 – 1809
„Nebyl jsem nikdy žádný rychlopísař a komponoval jsem vždy s rozvahou a pílí. Taková práce je ale také trvanlivá a znalec to pozná okamžitě z partitury.“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„V píli tě může poučovat včela.“

Karel Kryl foto
Karel Kryl 24
český písničkář 1944 – 1994
„Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Vůle, charakter, píle a smělost mě učinily tím, čím jsem.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„Pro mne je tolerance čistě světskou záležitostí… Jsem připraven zaměstnat každého, ale každého, kdo pěstuje rolnictví nebo obchod, nebo usadit ve městě toho, kdo má příslušnou odbornost a přinese výhody či píli do mých zemí… Mou zásadou je úplná svoboda vyznání; potom bude jen jedno jediné náboženství, jež záleží v tom, aby všichni byli vychováváni ku prospěchu státního celku… Je-li opatřena služba státu, zákon přírody a společnosti, dostává-li se Nejvyšší bytosti úcty a modliteb, není důvodu, abyste se Vy, dočasní vládcové, míchali do jiných věcí. To je moje smýšlení; Vaše veličenstvo je zná; bojím se, že je nezměním nikdy.“ v dopisu Marii Terezii o postoji k protestantům, 1777

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.“


„Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti.“

Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Vy ženy, vynakládáte víc přemýšlení, rozpomínání a píle na to, abyste byly hloupé, než by vám stačilo na to, abyste byly moudré a užitečné.“

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 194
římský básník -43 – 17 n. l.
„Píle dokáže ze všeho nejvíc.“

„Píle je na nic, když bůh nedal talent.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Překladatelova čtyři " P ": poctivost a přesnost jsou vnitřní podmínky, píle a pracovitost jsou vnější příznaky.“

„Člověk jen stálou pílí, ne naráz se učeným stane.“

Jan Havelka foto
Jan Havelka 1
moravský středoškolský profesor, etnograf, spisovatel a r... 1839 – 1886
„Hlavní a nejdůležitější pomůckou k ušlechtění krasocitu národu našeho jest, aby učitel vyučování v kreslení nepokládal za vitaný pro sebe odpočinek nebo duchamorné zabíjení času, nýbrž aby mu usilovnou a upřímnou píli věnoval.“

Johann Heinrich Rolle foto
Johann Heinrich Rolle 1
německý barokní skladatel 1716 – 1785
„Kolik let by asi na tom byla německá hudba pořád ještě tak bídně, kdyby se tu nezjevil Telemann, který díky talentu od Boha a nesmírné píli vytáhl hudbu z temnoty a vtiskl jí zcela nový švih?“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .