Citáty na téma plamen


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je
zákeřný jed i balzám hojivý.“


Vladimír Vondráček foto
Vladimír Vondráček 15
český lékař, psychiatr a vysokoškolský pedagog 1895 – 1978
„Duše neexistuje. Ptá-li se někdo, kam odchází duše po smrti, ptá se jako ten, kdo se táže, kam odchází plamen, když svíce zhasne.“

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Láska moje roste tím, že se stále dává, roste - ale tráví mě, jak plamen tráví olej v lampě.“

 Buddha foto
Buddha 38
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.“

Ivan Martin Jirous foto
Ivan Martin Jirous 18
český básník 1944 – 2011
„Proč já nejsem pyromanem / srdce měla bys jak plamen / jako oheň z dračí tlamy / hořela bys jak vích slámy“

„Někdy musí plamen sežehnout les na popel, aby mohlo něco nového vyrůst.“ Šepotání

Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„Láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.“


Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„V minulosti Smrť vyzkoušel ohnivé koně a koně-kostry a zjistil, že jsou většinou nepraktičtí, zvláště ti ohniví, kteří měli sklony podpálit si sami pod sebou podestýlku a pak stáli uprostřed plamenů a tvářili se užasle.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 185
anglický spisovatel 1948 – 2015
„Draci musí být obrovští, zelení, musí mít ostré pařáty, chrlit plameny a vůbec působit neobyčejně romantickým dojmem.“ Barva kouzel

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Co je polibek? Olíznutí plamene.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 78
prezident České republiky 1944
„Zítra odjedu na Vysočinu a tam si sednu ke krbu se skleničkou vína a podívám se do plamenů, no a řeknu vám, že plameny mého krbu jsou tisíckrát zajímavější, než pořady jakékoli televizní stanice!“


Aert Van Der Neer foto
Aert Van Der Neer 2
holandský malíř 1603 – 1677
„Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.“

Sulchan-saba Orbeliani foto
Sulchan-saba Orbeliani 6
princ, spisovatel, mnich a autor 1658 – 1725
„Přítel, toť plamen srdce, zornice oka, moc paže, záštita zad.“

George Raymond Richard Martin foto
George Raymond Richard Martin 65
americký spisovatel, scenárista a televizní producent 1948
„Čím jasnější plamen, tím temnější stíny vrhá.“

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005
„Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .