Citáty na téma plod strana 2


Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Dobří lidé jsou v každé době ti, kdo zorávají staré myšlenky do hlubky a získávají z nich plody, oráči ducha. Ale každá půda se nakonec vyčerpá a vždy znovu musí přijít rádlo zla.“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Dělat vnitřní pokrok je nakonec vše, na čem záleží, vše ostatní pomine kromě plodů našeho duchovního snažení.“

  Konfucius foto
Konfucius 103
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů.“

Giordano Bruno foto
Giordano Bruno 19
italský filozof, matematik a astronom 1548 – 1600
„Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým.“

Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 33
německý básník 1729 – 1781
„Nenávist, která vyvěrá z vyhaslého přátelství, přináší nejzkázonosnější plody.“

Jean De La Fontaine foto
Jean De La Fontaine 46
francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 – 1695
„Život udržet lze bez moudrosti vší. Dík přírodě a jejím plodům má člověk v ruce své oporu nelepší.“


Georges Braque foto
Georges Braque 19
francouzský malíř a sochař 1882 – 1963
„Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Láska je často teprve plodem manželství.“

Stephan Rautenstrauch 1
1734 – 1785
„Plody teologické reformy nezrají jako houby po dešti za jednu noc.“

Seymour Siegel foto
Seymour Siegel 1
americký rabín 1927 – 1988
„Plod má lidský rozměr a musí být zachován. Za určitých okolností (zdraví matky) však judaismus povoluje potrat.“


Lewis Mumford foto
Lewis Mumford 2
americký historik, sociolog, filozof a literární kritik 1895 – 1990
„Město je zvláštní struktura, jemná a kompaktní, uzpůsobená k tomu, aby chránila plody lidské civilizace.“

Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing 33
německý básník 1729 – 1781
„Každá dobrá vlastnosť jest obyčejně plodem návyku.“

Masajoši Macukata foto
Masajoši Macukata 1
japonský politik 1835 – 1924
„Lidské oči jsou obvykle uchváceny krásou květů a věnují malou pozornost plodům. My Japonci musíme odložit stranou zaujetí květy civilizace. Musíme realizovat plody bohatství a síly.“

Jean Arp foto
Jean Arp 5
sochař, malíř, básník a výtvarník abstraktní 1886 – 1966
„Produkovat tak, jako rostlina produkuje plod, ne reprodukovat. “

Obrázky s citáty na téma plod

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .