Citáty na téma počínání


Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.“

Jan Werich foto
Jan Werich 158
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“


Abraham Lincoln foto
Abraham Lincoln 46
16. prezident Spojených států 1809 – 1865
„Můžete klamat svým počínáním některé lidi nějaký čas, některé dokonce po celý čas, ale nikdy ne všechny po celý čas.“

Asa Candler foto
Asa Candler 1
1851 – 1929
„Lucy to nemohla pochopit. Jak prý mohu uspět, když přede mnou někdo neuspěl? Ale žádní dva lidé nejsou stejní. Svět je ohromná stavebnice a každý v ní máme své místo, jen ho cítit, najít. Opičit se nemá smysl, nejsme ničí klon. Stejně ani nikdo jiný nemůže porozumět našemu počínání. Proto je svět tak rozmanitý a každý může uspět, jen když si jde za svým a nežije podle názorů a potřeb jiných.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.“

Karl Raimund Popper foto
Karl Raimund Popper 8
rakouský filozof 1902 – 1994
„Dějiny nejsou přece "jinde"! Jsou tady, děláme je my všichni...; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny nejsou vně života.“

Edmund Husserl foto
Edmund Husserl 4
německý filozof, známý jako otec fenomenologie 1859 – 1938
„Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadují. A přece, kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí do duše, že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují nebo neschvalují naše počínání.“

Nathan Myhrvold foto
Nathan Myhrvold 1
bývalý CTO společnosti Microsoft 1959
„Kdo postupuje v rozporu s počínáním celého světa, je buď velmi hloupý nebo velmi moudrý.“


Johannes Heil 1
německý historik náboženství 1961
„Ve svém počínání vůči Židům císař postupuje s pragmatickým cynismem: v zemích, kterým přímo vládne, je chrání, jinde je ale ponechá vlastnímu osudu a dokonce svým jednáním přispívá k tomu, že jsou zabíjeni. Uplatí své příznivce v Říši tím, že jim Židy vydá na pospas, čímž je zbaví jejich dluhů. “

Thomas More foto
Thomas More 10
anglický renesanční humanista 1478 – 1535
„Naproti tomu sám si odepřít něco, abys to přidal jiným, to je teprve vlastní úkol lidskosti a dobrotivosti. Ostatně takovéto počínání neodnímá tolik výhod, kolik jich vrací. Neboť jednak získává náhradu vzájemností dobrodiní, jednak samo vědomí dobrého skutku a vzpomínka na lásku a vděčnost těch, jímž dobrodiní prokážeš, přináší více duševní rozkoše, než by obsahovala ona tělesná rozkoš, které ses zřekl.“

Gustav Stresemann foto
Gustav Stresemann 1
německý politik, státník a nositel Nobelovy ceny míru 1878 – 1929
„Mezi Němci, kteří jsou nuceni žít za hranicemi německé říše v cizím státě, stojí bezesporu na prvním místě sudetští Němci. Za toto významné postavení uvnitř německého národního společenství vděčí nejen své početní síle, ale především tvůrčím silám, které rozvinuli na všech polích lidského počínání v neobyčejné míře. Jejich obrovská touha žít s ostatními Němci společně v jednom státě se bohužel nenaplnila.“

John Stuart Blackie foto
John Stuart Blackie 1
skotský vědec a spisovatel 1809 – 1895
„Člověk může býti duchaplný, vtipný, silný a mohutný; ale není-li při všem tom dobrý, je přece jen člověk chatrný, a také to vznešené, kterého se dodělávati zdá ve svém počínání, není, než skvělý druh daremnosti.“


Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„... nechceme, aby boj českého národa proti nacismu vypadal jako komedie, jak by jistě vyhlížel, kdybychom po porážce nacismu si osvojovali jeho kruté a hnusné methody. Český národ to myslil vážně, říkal-li, že si hnusí sám obsah nacismu. Nesmíme dovolit, aby tento čistý obraz byl zakalen počínáním některých jedinců, jimž vzkypěl jed v krvi. Národ musí se tak zřetelně, jak možno, oddělit od této neodpovědné menšiny, jaká všude se konec konců vyskytne. Není hanba, že se vyskytla; až dosud ještě každá revoluce vzbouřila hlubiny; hanba by byla, kdybychom se rozpakovali hanebné činy odsoudit. Národ nebojoval za to, aby násilí jen dostalo jinou barvu; bojoval, aby násilí nebylo.“

Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci 4
italský politik, publicista a marxistický filosof 1891 – 1937
„Jediný a oprávněný entuziasmus je takový, jenž je provázen rozumem, řízenou vůlí a činností, bohatstvím invence v konkrétním počínání.“

Zdeněk Ondráček 3
český člen českého Parlamentu (2013–2017), místní politik... 1969
„Pokud nám dal někdo rozkazy, že musíme použít donucovací prostředky, tak jsme donucovací prostředky použili. Zákroky policistů v dnešní době jsou přitom daleko tvrdší, než byly v roce 1989.“ obhajoba počínání v pohotovostním pluku VB při rozhánění demonstrace během tzv. Palachova týdne v lednu 1989 v Praze

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .