Citáty na téma podnět


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Dějiny vědeckých a technických vynálezů nás učí, že lidé právě neoplývají samotnými nápady a tvůrčí fantazií. I když třeba dávno existují jak vnější, tak i vědecké předpoklady, aby se zrodila nějaká myšlenka, většinou je zapotřebí nějakého vnějšího podnětu, aby přišla na svět; člověk musí takříkajíc do něčeho narazit čumákem, aby ho napadla nějaká ta myšlenka.“

Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart 7
rakouský hudební skladatel 1756 – 1791
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný. – Václav Jan Tomášek“


Bohumil Hrabal foto
Bohumil Hrabal 36
český romanopisec a spisovatel 1914 – 1997
„Minimální podněty, maximální následky.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Umění žít.To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.Věřím, že kdyby alespoň jeden člověk mohl plně a cele využít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každému snu, světu by se dostalo takového svěžího, radostného podnětu, že bychom zapomněli na všechny choroby středověku, a vrátili se k helénskému ideálu.Ba možná k něčemu ještě jemnějšímu,bohatšímu než je ideál helénský.Doufám, že jednou najdeme ve svých srdcích tolik svobody a pravdy, že umění bude světem,v němž budeme žít, a každý bude umělcem.“

Mark Vonnegut 3
americký lékař a spisovatel 1947
„Pocity mají smysl, pokud mají smysl jejich podněty.“

Zdeněk Fránek foto
Zdeněk Fránek 1
český architekt 1961
„Svůj rukopis má v sobě každý architekt, ale jen ti, kdo jsou vůči sobě poctiví, vytvářejí něco, co odpovídá jejich osobě, rozpoložení či zralosti. Ať je ten podnět jakýkoliv. Nejryzejší umění je nejjednodušší. Člověk není omezený na určité zdroje, ale podléhá veškerým podnětům, ať už kladným, či záporným, přírodním, či psychologickým.“

Federico Fellini foto
Federico Fellini 7
italský filmař 1920 – 1993
„Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.“


„Jediné hlouposti, jež ženy zajímají, jsou ty, k nimž dávají podnět.“

„Byl to člověk psychopatické struktury, a proto byl citlivý na všechny podněty. -- o Rafału Wojaczkovi“

Joseph Heller foto
Joseph Heller 19
americký autor 1923 – 1999
„Když se kouknu nahoru, vidím lidi inkasujíc. Nevidím nebe, nebo svaté nebo anděly. Vidím lidi inkasujíc na každém slušném podnětu a každé lidské tragédii.“

Věra Nosková foto
Věra Nosková 9
česká spisovatelka 1947
„Bohužel, chlapi jsou většinou verbální pařezové. Zato jsou bystrouši v přijímání erotických, byť i podprahových signálů. Zaregistroval její lačný pohled a mozek nakopnutý pohlavními hormony se začal činit. Erotizující podněty přijímané receptory se dostaly do hypotalamu, který začal uvolňovat gonadropin.“ Bereme, co je


„Všem umělcům byla zřejmě dána do vínku určitá dávka fantazie a energie, které mají svůj stoupavý, stagnující a klesající vývoj, až do přesně ohraničeného konce a úplného sebeopotřebování. Ostatní by bylo jen prodlužování a omílání, třeba v nejdokonalejším provedení, bez vzruchu a podnětů k dalším výbojům, a to už není ta pravá tvorba.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„… Každý portrét, který namaloval cit, je portrétem umělce, a ne modelu. Model je jen náhodný podnět. Malíř neodhaluje nitro toho, kdo stál modelem. Spíš své vlastní nitro odhaluje malíř na pomalovaném plátně. A já nechci ten obraz vystavit, protože se bojím, že jsem v něm prozradil tajemství vlastní duše.“ Obraz Doriana Graye

Viktor Ryžakov 1
ruský herec a divadelní režisér 1960
„... divadlo nemění lidí. Možná si ani dovoluje dávat podnět k zamyšlení. Ale co tedy může divadlo? Dvě hodiny vypnout lidi z každodenního života a dát příležitost očistit se, stát se trochu lepším alespoň po tuto dobu.“

Stephen Covey foto
Stephen Covey 11
americký pedagog, autor, podnikatel a motivační řečník 1932 – 2012
„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí - svoboda volby.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .