Citáty na téma podřízení


 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Každý šéf má radši dva podřízené s IQ 80 než jednoho s IQ 140.“


George Patton foto
George Patton 13
generál v armádě Spojených států 1885 – 1945
„Nikdy neříkej podřízeným přesně jak mají splnit úkol, ale vždy jim řekni, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Jsme podřízení času. Čas velí: VPŘED!“

Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 34
britská spisovatelka 1965
„Pokud chceš vědět, jaký někdo doopravdy je, všimni si, jak se chová ke svým podřízeným, ne k sobě rovným.“ postava Sirius Black z románu Harry Potter

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"“

 Proklos foto
Proklos 1
řecký filozof 412 – 485
„Svobodný je ten národ, který není podřízený moci žádného jiného národa.“


Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?“

Wieslaw Brudzinski 48
1920 – 1996
„Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným.“

 Josef II. foto
Josef II. 9
císař 1741 – 1790
„A tak byly mezi ministry pořádány hotové dražby na královské milosti, na zvýšení platů, na čestné tituly, postupy a řády. Každý z ministrů nutně potřeboval svých podřízených jednak k zvýšení své vážnosti a k vykonávání prací, jež pak vydával za své, jednak k vyhledávání malých a tajných intrik. Z toho pak vznikla úmyslný úskok na státní pokladnu; v tom byla příčina, že všechny úřady byly rozmnožovány, zřizována místa nových zbytečných prezidentů, neschopní lidé podržováni a povyšováni, a jim po bok ustaveni jiní, aby za ně pracovali…“ z pamětního spisu Josefa II., 1771

„Nemá-li šéf v hlavě, musejí mít podřízení v nohou.“


John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho podřízených.“

Benjamin Kuras foto
Benjamin Kuras 8
český spisovatel 1944
„Existují samozřejmě Středoevropané, kteří by raději prosazovali etiku katolickou, která doporučuje jednotu a návrat k solidním centrálním hodnotám. To by bylo chvályhodné, nebýt toho, že po většinu katolických dějin jednota znamenala podřízení jedné jediné povolené ideologii a výkladu, a centrální znamenalo absolutní a totální moc v rukou jedné rodiny, klanu nebo skupiny.“

Philip Pullman foto
Philip Pullman 9
anglický autor 1946
„Všichni jsme podřízení svému osudu. Ale musíme se chovat, jako by tomu tak nebylo, jinak bychom zemřeli zoufalstvím.“

Tereza Stöckelová 1
česká aktivistka a socioložka 1977
„I když tě tvá tradiční genderová role nestaví do nijak výhodné pozice na trhu práce nebo v rodině, tak ti přesto nějakou pozici, byť podřízenou, definuje - zatímco v rozvolněné situaci si musíš každou pozici ospravedlnit a neustále vyjednávat.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .