Citáty na téma pohnutka


Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 99
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, lidé, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky. Mělo by to být takové pravidlo.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo seje les, kdo zakládá sad, zřídka se dočká sám ovoce a užitku: ale jak bídný by byl svět, kdyby proto již nikdo sady zakládati a lesy síti nechtěl? Kdo tedy se chce ujímati lidu, musí k tomu míti jiné a vyšší pohnutky nežli vděčnost a odměnu od něho: ve zdaru svého díla, ve svém srdci a ve vděčném přátelském uznání malého počtu svých stejně smýšlejících musí hledati jedinou odměnu, nechce-li býti brzy zklamán.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Politika, která záměrně mate veřejné mínění, která vypočítavě staví na lidské mravní nejistotě, na nízkých pohnutkách, náladách a hnutích, není než velmi hanebnou, ne-li přímo zločinnou spekulací.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 81
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna.“

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Luc de Clapiers de Vauvenargues 71
francouzský spisovatel, moralista 1715 – 1747
„Kdo potřebuje ke lži pohnutku, není rozený lhář.“

Hans Blix foto
Hans Blix 1
švédský diplomat 1928
„Hlavním důvodem války, jak bylo řečeno nám, americkému lidu i Organizaci spojených národů, byla údajná existence zbraní hromadného ničení. Myslím si proto, že se Spojné státy a Velká Británie snažily svoje pohnutky co možná nejlépe odůvodnit. Pokud se ukáže, že tyto důkazy jsou vratké, pak je to vážná záležitost.“

José Carreras foto
José Carreras 4
španělský operní pěvec 1946
„Uznávám hudbu jakéhokoliv stylu, samozřejmě pokud je dobrá. K tomu, abych zpíval takzvanou populární hudbu, mě vedou různé pohnutky. Předně se mi líbí, tak jako milionům ostatních lidí. Dělám to ale také proto, že se tak podle mého názoru dají případně získat noví zájemci o operu.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Lidem je dána veliká nadosobní touha po vývoji. Sobecká pohnutka nedodává člověku takovou odvahu k úsilí a obětem jako nadosobní touha po rozšíření lidské moci nad přírodou nebo po spravedlivé lidské společnosti.“

John Dewey foto
John Dewey 4
americký filozof, psycholog a vzdělávací reformátor 1859 – 1952
„Nejsilnější lidskou pohnutkou je touha stát se důležitým.“

Haruki Murakami foto
Haruki Murakami 45
japonský spisovatel, romanopisec 1949
„Ze správných pohnutek nemusí ale vždycky nutně vzejít správné výsledky…. Násilí nemusí mít vždy viditelnou podobu a rány nemusí být vždy jen krvavé“ 1Q84

Veronica Roth foto
Veronica Roth 9
americká autorka 1988
„Zjistila jsem, že lidé nejsou nic než vrstvy naskládané tajemství naskládané na sebe. Máte pocit, že je znáte, že jim rozumíte, ale jejich skutečné pohnutky zůstávají skryté, uzamčené v jejich srdcích. A tak nikoho nikdy skutečně nepoznáte, i když se někomu občas rozhodnete věřit.“ Aliance


Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Dále pak se domnívám, že druhou nejmocnější pohnutkou je touha po bezpečí, cosi jako pocit, že máte staršího bratra, který vás vždycky ochrání. To je velmi důležitá skutečnost, hluboce ovlivňující lidskou touhu mít nějakou víru v boha.“

Josef Karel Šlejhar foto
Josef Karel Šlejhar 3
český spisovatel 1864 – 1914
„Kdy se končí lidská zloba? Pravím, kdy se končí? Je naděje, že ukojivši svou vášeň, sama se rozplyne a uklidní? Nikoliv! Konce jí není. Žene se dál silou pořád vzrůstající, vše jí slouží za pohnutku, ve všem spatřuje zmocnění k svým útiskům…“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Často bychom se styděli za své nejušlechtilejší skutky, kdyby bylo vidět pohnutky.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .