Citáty na téma pokora


Keanu Reeves foto
Keanu Reeves 11
1964
„Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde che každý, kdo má alespoň malou moc, demonstrovat, že ostatní nic neznamenají. Kde se lidé hypokriticky hlásí k víře v Boha s láhví alkoholu v ruce a bez sebemenší znalosti o náboženství. Kde je hlavní hodnotou žárlivost, ale pokora a skromnost se jeví jako nevýhoda. Kde lidé zapomněli na lásku, ale pouze se snaží vybrat si vhodného partnera. Kde lidé dávají peníze a čas do opravy svého auta, až vypadají tak pateticky, že to může schovat jen to drahé auto. Nemůžu být už součástí světa, který si hraje na to, že vám dává možnost výběru, ale ti, kteří si vyberou jinou cestu, ji nemohou svobodně následovat. Já si volím svou cestu, ale je škoda, že jsem nenašel porozumění od lidí, od kterých jsem ho čekal.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.“

Giovanni Bosco foto
Giovanni Bosco 15
katolický kněz, světec, vychovatel a zakladatel a Salesiá... 1815 – 1888
„Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.“

Hana Andronikova foto
Hana Andronikova 7
česká spisovatelka a dramatička 1967 – 2011
„pochyby se objeví, když se stavíš do role stvořitele. chybí ti pokora. když jednáš v jednotě se stvořitelem, pochybnosti zmizí. dnes víš, že tě něco vede. už nějakou dobu jdeš, učíš se, jakou sílu mají vize, jak to funguje, přicházíš na to, že vize znamená vidět lidi, zvířata a krajiny srdcem, ne očima. ale musíš přijmout to, že jsi jenom člověk. když to přijmeš, přestaneš se bát.“

Robert Edward Lee foto
Robert Edward Lee 10
konfederační generál v občanské válce 1807 – 1870
„Nemůžete být dobrými lidmi, dokud se nenaučíte pokoře.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Pokora je nejlepší obrana nejen před pýchou, ale také před komplexem méněcennosti.“

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„Zdolat ty nejvyšší vrcholy předpokládá víc pokory než odvahy.“


Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Naše pokora ví, jak oceňovat a obdivovat dobré vlastnosti druhých.“

Ernst Moritz Arndt foto
Ernst Moritz Arndt 7
německý nacionalistický a antisemitský autor a básník 1769 – 1860
„Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění.“

Carmen Sylva foto
Carmen Sylva 6
rumunská spisovatelka 1843 – 1916
„Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.“

Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora k Moudrosti pro radu.“


Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Pravou pokorou je dávat radost druhým.“

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Mé ego mluví. Má pokora jedná.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

Eva Hudečková foto
Eva Hudečková 1
česká herečka a spisovatelka 1949
„Pro mě je na nich nejdůležitější poselství naděje a lásky. Hrdina musí projít těžkými zkouškami, zklamáním, křivdou, urážkami, zradami, musí se mnohému naučit, poučit se ze svých chyb, projevit pokoru i sebezapření. To není žádná romantická selanka, červená knihovna. Dobro zvítězí zcela zaslouženě.“ o českých pohádkách

Obrázky s citáty na téma pokora

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .