Citáty na téma pokrm


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Opravdová podstata a jednoduchost života lidského v dobách prvotních měla v sobě alespoň tu přednost, že mohl žíti v přírodě stále jako host. Když se posilnil pokrmem a spánkem, pomýšlel na další cestu. Svět mu byl takřka stanem a on se buď províjel údolími, nebo procházel rovinami, zlézal horské vrcholy. Ale běda! Lidé se stali nástroji svých nástrojů. Člověk, který si beze všeho trhal ovoce, když měl hlad, se stal farmářem, a kdo si vybral za přístřeší strom, byl domácím pánem. My už nerozbíjíme své ležení jenom na noc, nýbrž usadili jsme se na zemi a zapomněli na nebesa. Přijali jsme křesťanství jenom jako zlepšený způsob zemědělství. Vystavěli jsme si pro život vezdejší rodinné obydlí a pro to, co přijde potom, rodinný hrob.“

„Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením.“


Tomáš Sedláček foto
Tomáš Sedláček 8
Český ekonom a vysokoškolský pedagog 1977
„Zatímco podstatná část světa hladoví, problémem naší civilizace je, jak se najíst a přitom nenajíst. Vymýšlíme odtučněnou smetanu, máslo bez másla. Odstraňujeme ze svých pokrmů tu nejvýživnější část. A to jenom kvůli tomu, abychom mohli zběsile a donekonečna jíst. Proč neumíme být ve svém přebytku přiměření? Čím více toho máme, tím více toho chceme, jako by spotřeba byla drogou.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Velkým neštěstím je to, že se neutíkáme k tomuto Božskému pokrmu, abychom překonali ubohost života. Podobáme se člověku, který umírá hladem u bohatě prostřeného stolu.“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Slovo boží je opravdovým nebeským chlebem a nejlepším pokrmem pro duši.“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.“

Edith Piaf foto
Edith Piaf 3
francouzská zpěvačka 1915 – 1963
„Láska je nepostradatelným pokrmem pro každého člověka.“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Přátelství k ženám - to je pokrm srdce podávaný za studena.“


Karol Irzykowski foto
Karol Irzykowski 24
polský spisovatel 1873 – 1944
„Pravice by chtěla žít z hloupostí, které spáchala levice, to však není vitamínový pokrm.“

Vincenc Zahradník foto
Vincenc Zahradník 6
český duchovní a teolog 1790 – 1836
„Mnohý pokrm odsunujeme od sebe, jakmile jsme ho okusili. Proč bychom měli každou knihu bez rozdílu pročísti celou?“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe.“

Maurice Maeterlinck foto
Maurice Maeterlinck 12
belgický dramatik, básník a esejista 1862 – 1949
„Bolest je prvním pokrmem lásky.“


James Joyce foto
James Joyce 6
irský prozaik a básník 1882 – 1941
„Bůh učinil pokrm, ďábel koření.“

„Poznání je bláznem považováno za nevzdělanost a věci přínosné jsou pro něho škodlivé. Žije v smrti. Proto je to jeho pokrm.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Hlad naučil lidi vymýšlet nové pokrmy.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .