Citáty na téma poloha


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“

Jaroslav Dušek foto
Jaroslav Dušek 8
český herec a moderátor 1961
„Já jsem přišel s nabídkou kvalitního sexu - poloha mléka a vody, štípání bambusu... ale ty mě nechceš!“


Oliver Wendell Holmes foto
Oliver Wendell Holmes 14
básník, esejista, lékař 1809 – 1894
„Když se lidská mysl otevře nové myšlence, nikdy se už neuzavře zpět do původní polohy.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná...“

„Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.“

Phillip Stanphone Chesterfield foto
Phillip Stanphone Chesterfield 15
britský státník a spisovatel 1694 – 1773
„Potěšení je chvilkové, poloha směšná a výdaje ohavné.“ Lord Chesterfield o sexu

Phillip Stanphone Chesterfield foto
Phillip Stanphone Chesterfield 15
britský státník a spisovatel 1694 – 1773
„Pohlavní styk je velmi přeceňovaná zábava: poloha je nedůstojná, požitek chvilkový a důsledky naprosto zavrženíhodné.“

Jiří Robert Pick foto
Jiří Robert Pick 4
české dramatik, humorista a publicista 1925 – 1983
„Léta už si lámu hlavu s tím, jaká je ideální poloha pro splynutí duší.“


„Většina lidí si myslí, že fagot je pouze ten neohrabaný a hluboký bručoun, jak ho charakterizoval Julius Fučík ve své skladbě, ovšem on to je přenádherný nástroj, který využívá nejčastěji svou sonorní tenorovou polohu a tu může rozšířit do rozsahu jak basového, tak i altového.“

Harry Emerson Fosdick foto
Harry Emerson Fosdick 3
americký pastor 1878 – 1969
„Na úzké posteli tělo nemůže zaujmout dostatek pohodlných poloh.“

Julie Garwood 38
americká spisovatelka 1946
„Měla bych ti vysvětlit, jak funguje termostat. (…)Fungují jenom dvě polohy, bez ohledu na to, jak otočíš regulátor. Horko jako teď, jenže ještě větší – nebo chladno, a nejenom chladno, ale ledově chladno. Můžeš si vybrat. – Takže se budu potit nebo zmrzat? – Ano. – Zmrzat. – Takže to si přejeme oba. – Jinak se to seřídit nedá? – Bohužel ne.“ Ideální muž

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Žárlivost je klasický příklad duševní nekázně, kdy úsilí investujeme proti nějaké rovnováze. Kdy vztah rozkomíháme hlavně do záporných poloh a nedovolujeme žádnou libost. Právě tak je příkladem nekázně ušmudlaná debaklová závislost.“

„Člověk v podstatě není nic jiného, než bod soustředění fixovaný v určité poloze.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .