Citáty na téma pomluva


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Mám rád pomluvy o jiných lidech, ale pomluvy o mně, ty mě nezajímají. Ty nemají půvab novinky.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Na světě existuje jediná věc, která je horší než pomluva: když po vás neštěkne ani pes.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“

Charles Maurice de Talleyrand foto
Charles Maurice de Talleyrand 24
francouzský diplomat 1754 – 1838
„Je horší zbraň než pomluva - pravda.“

„Kdybych uvěřil pomluvám, co o mě prohlašují známky z češtiny, nemohl bych ani pomyslet na psaní knih.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit.“

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Vycházelo se přitom ze zcela správného předpokladu, že ve velké lži je ukryt určitý faktor věrohodnosti, a že široké masy daného národa se v nejhlubším jádru svého srdce zkazí snadněji, než že by se vědomě a úmyslně staly nedobrými, pročež ve své primitivní prostotě citů padnou velké lži za oběť snadněji, než malé, neboť samy zřejmě občas k malým lžím sahají. Podobná nepravda jim vůbec nepřijde na mysl, a ani příště neuvěří v možnost tak nehorázné drzosti hanebného překrucování... Největšími znalci těchto možností použití lží a pomluv byli vždy Židé. Vždyť i jejich celá existence je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco seto točí kolem jedné rasy. Jako taková ukřižovala jednoho z největších duchů lidstva s navždy platnou větou fundamentální pravdy: nazval je "největšími mistry lží". Kdo toto není schopen rozpoznat, nebo to rozpoznat nechce, nebude už nikdy na tomto světě schopen pomoci pravdě k vítězství. (Mein kampf)“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Pomluva vítězí, ale vždy jen na krátkou chvíli.“

Zdeňka Ortová foto
Zdeňka Ortová 86
česká spisovatelka 1961
„Největší množství morálního bahna vzniká po dešti pomluv.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 151
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.“

émile Augier foto
émile Augier 1
francouzský spisovatel 1820 – 1889
„Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.“


„Pomluva ví dobře, kde je její místo, proto se nejvíc pomlouvá za zády.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.“

Jaroslav Foglar foto
Jaroslav Foglar 5
český spisovatel literatury pro mládež 1907 – 1999
„Být věrný, to znamená stát u svého přítele nejenom tehdy, když je na vrcholku své slávy, když nic nepotřebuje, a když spíše rozdává, ale i tehdy, když se řítí do hlubin neštěstí, pomluv a opovržení!“

Alexandr Fadějev foto
Alexandr Fadějev 2
sovětský spisovatel a politik 1901 – 1956
„Nevidím možnost dále žít, protože umění, kterému jsem věnoval svůj život, bylo zahubeno samolibě negramotným vedením strany a nyní už se nedá napravit. (…) Můj život jako spisovatele ztrácí všechen smysl a já s velikou radostí, abych se oprostil od této hnusné existence, kdy se na tebe sype podlost, lži a pomluvy, odcházím z tohoto života. Mojí poslední nadějí bylo aspoň to říct lidem, kteří vládnou státu, ale po dobu již tří let mne bez ohledu na mé prosby nemohou přijmout.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .