Citáty na téma ponížení


John Lennon foto
John Lennon 30
britský hudebník 1940 – 1980
„Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...“

Benedikt XV. foto
Benedikt XV. 1
258. papež katolické církve 1854 – 1922
„Národy neumírají; v ponížení a pomstě, přechází z generace na generaci bolestné dědictví nenávisti a odplaty.“


Arnošt Lustig foto
Arnošt Lustig 23
český novinář, politický spisovatel, romanopisec a spisov... 1926 – 2011
„Ponížení je to nejhorší, čeho se může člověk od člověka dočkat. Ponížení, ač nejsem soudce ani moralista, pokládám téměř za rovnocené vraždě.“

Ladislav Kubíček foto
Ladislav Kubíček 6
český římskokatolický duchovní 1926 – 2004
„Přijímat s radostí a vděčností každé ponížení je cennější než klást nějaké kytičky ke kříži. Tak se snaž dál. Jak to bude krásné, až se o tobě lidé v okolí budou vyjadřovat: Tu nic nedovede vyvést z dobré nálady!“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Nesvoboda není kázní, je ponížením.“

George Orwell foto
George Orwell 61
anglický spisovatel a novinář 1903 – 1950
„Jak uplatní člověk svou moc nad druhým, Winstone?
- Tím, že ho přinutí trpět.
- (...) Poslušnost nestačí. Pokud netrpí, jak si můžeš být jistý, že podléhá tvé vůli a ne své vlastní. Moc spočívá v tom, že člověk způsobí druhému bolest a ponížení, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, podle toho, jak si usmyslíme.“

Peter Tosh foto
Peter Tosh 4
jamajský zpěvák a skladatel 1944 – 1987
„Pokud nechcete nést kříž, nemůžete nosit korunu, takže musíš projít nějakou formou ponížení k dosažení soužení.“


Jeremias Gotthelf foto
Jeremias Gotthelf 1
švýcarský spisovatel a kněz 1797 – 1854
„Poděkování není ponížení, ale známka jasného rozumu…<br“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Povaha nadutých a špatných lidí je taková, že v dobách dobrých jsou zpupné, ve zlých pak ponížené a pokorné.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Člověk se narodí buď šťastně, nebo nešťastně a je nezadržitelně unášen proudem, který vede jednoho ke slávě a druhého k ponížení.“


Wincenty Witos foto
Wincenty Witos 1
rakouský člen rakouské Říšské rady 1874 – 1945
„Dost otroctví a ponížení, dost utrpení a pokoření, dost těžké lopoty a věznic, dost krve a obětí, dost msty a pronásledování.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Jest, jest rozkoš v posledním stupni poníženosti a nicotnosti. Čert ví, snad je rozkoš i v knutě, když přilehne na záda a rve maso na kousky.“

„Sochařův kamenný chléb je věčný, myslí si poníženě pekař.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Poslušnost je dobrá a potřebná, vztahuje-li se však tato poslušnost k tomu, co je špatné a lživé, jest to naopak vyšší stupeň lidské podlosti a ponížení.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 23 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .