Citáty na téma pošetilec


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Člověk se správným úsudkem mezi pošetilci se podobá člověku, jehož hodiny jdou správně, ve městě, kde všechny věžní hodiny jdou špatně. On sám zná pravý čas, ale co je mu to platné?“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 74
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, v... 1706 – 1790
„Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Žijeme příliš v knihách, a ne dost v přírodě. Podobáme se pošetilci Pliniovi mladšímu, který studoval styl řeckého řečníka, zatímco venku pohřbíval Vesuv patero měst.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá?“

René Clair foto
René Clair 10
francouzský filmař a spisovatel 1898 – 1981
„Kde není pošetilců, není opravdové lásky.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr, a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Oběť za vinu je pošetilcům směšná, kdežto u přímých nalézá zalíbení.“


James Patrick Broderick 1
irský spisovatel a jezuita 1891 – 1973
„Vyskytovali se špatní, bezohlední, ctižádostiví i pošetilí jezuité - zejména ti pošetilí, a jezuitský pošetilec je stejný jako jakýkoli jiný blázen - ale pátráme-li po duchu Tovaryšstva Ježíšova, nalezneme dokonalé ospravedlnění v obrovské armádě svatořečených či blahoslavených světců a mučedníků, kteří byli živým ztělesněním jeho pravidel a ustanovení.“

Teresa Medeiros 3
americká spisovatelka 1962
„Prozíravý člověk se svého osudu nebojí. Pouze pošetilec by si nechal takovou příležitost proklouznout mezi prsty.´´ Tvůj slastný polibek“

Orhan Pamuk foto
Orhan Pamuk 7
turecký romanopisec, scénárista a laureát Nobelovy ceny z... 1952
„Dělá láska z lidí pošetilce, nebo se zamilovávají jen pošetilci? Jmenuji se Červená“

John Thomas Flynn foto
John Thomas Flynn 5
americký novinář 1882 – 1964
„Zamilovaní jsou pošetilci, jímž narostla křídla.“


 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .