Citáty na téma pot


Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot. Čekají nás nejtěžší zkoušky. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců bojů a utrpení. Tážete se, jaká je naše politika? Řeknu: Vésti válku na moři, na souši a ve vzduchu s celou mocí a ze všech sil, které nám Bůh může dát. Vésti válku proti obludné tyranii, která nebyla nikdy překonána v ponurém, žalostném seznamu lidských vin.“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Genialita je 1% inspirace a 99 % potu.“


Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Génius je jen jedno procento inspirace a 99 procent potu.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 80
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.“

Henry Miller foto
Henry Miller 11
americký romanopisec 1891 – 1980
„Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i v potu a krvi, nudě, rozbitých domovech, rozdrcených ideálech, nemoci a šílenství.“

„Pot je pláč tuků.“

 Hesiodos foto
Hesiodos 17
řecký básník 70
„Před úspěch nesmrtelní bohové zařadili pot.“


Theodor Herzl foto
Theodor Herzl 4
rakousko-maďarský novinář a spisovatel 1860 – 1904
„Jsme národ, jeden národ. Všude jsme se pokoušeli v dobrém úmyslu splynout s národy, jež nás obklopovaly, a podržet přitom jen víru otců. Nebylo nám to umožněno. Marně jsme věrnými, a mnohdy dokonce i přepjatými patrioty, marně přinášíme tytéž krvavé i materiální oběti jako naši spoluobčané, marně se pokoušíme v umění, vědách, obchodem i kontakty zmnožit slávu i bohatství svých vlastí. Ve vlastech, v nichž žijeme už po staletí, nám spílají do cizinců, a to nezřídka ti, jejichž předkové v oné zemi, kde naši otcové pracovali v potu tváře už dávno, ještě nebyli.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti.“

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Ač hřích přinesl rolníkovi pot, nepotit se by nyní rozmnožilo jeho hřích.“

 Seneca foto
Seneca 493
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Není hodno muže, aby se bál potu.“

„Pot jedněch se pojí s liknavostí druhých. Tak vzniká společné úsilí.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .