Citáty na téma potěšení


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Cigareta je typ dokonalého potěšení. Je úžasná a zanechává nás neuspokojeny. Co víc si můžeme přát.“


Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora. Černý kocour“

 Aristoteles foto
Aristoteles 123
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Manželství jest svazek svatý a bohabojný. Proto i potěšení, které z toho máme, má být zdrženlivé a vážné, spojené s trochou přísnosti. Má to být rozkoš do jisté míry rozvážná a svědomitá.“

Jean Paul foto
Jean Paul 124
německý spisovatel 1763 – 1825
„Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.“

 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 128
německý filozof 1788 – 1860
„Není horší cesty za štěstím než hýření ve "vybrané společnosti", neboť tím se jen snažíme změnit svou existenci ve sled veselí, požitků a potěšení, v němž se nevyhneme zklamání.“

Eckhart Tolle foto
Eckhart Tolle 74
německý spisovatel 1948
„Potěšení vždy nacházíte v něčem mimo vás, kdežto radost vzniká ve vašem nitru.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní náboženství, ztělesněním nejdětinštějších pověr. Židé, ke kterým mám to potěšení náležet a s kterými jsem si mentálně blízký, nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Spisovatel: člověk, který poskytuje potěšení lidem, kteří nemají dost ducha, aby se bavili lépe.“

Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817
„Ohlížej se nazpět jen tehdy, přináší-li ti to potěšení.“ Pýcha a předsudek

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Největší potěšení života je iluse.“


Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 77
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Když láska stane se příkazem, Nenávist může se stát potěšením.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Potěšení z lásky záleží v tom, že milujeme, a štěstí tkví ve vášni, kterou pociťujeme, nikoli v té, kterou vzbuzujeme.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Filosofie je umění vytěžit potěšení z toho, že považujeme život za neutěšený.“

Walter Bagehot foto
Walter Bagehot 4
britský novinář, podnikatel a esejista 1826 – 1877
„Vše co v životě chci, je dát svému životu všechno. velkým potěšením života je udělat to, o čem lidé říkají, že to nedokážete.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .