Citáty na téma potrava


Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789
„Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.“

Eduard Albert foto
Eduard Albert 1
český básník, chirurg, překladatel a vědecký spisovatel 1841 – 1900
„Veliké vzory jsou dobrou a silnou potravou duše. Na výši lidstva panuje božský, čistý vzduch, a ten nás sílí tak, že rádi se noříme ve zbožné rozvažování.“


Marjane Satrapi foto
Marjane Satrapi 3
umělkyně 1969
„Cigareta, to je potrava pro duši.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Nemůžeme se zastavit. Znáte mou armádu? To je vřed, který by mne zničil, kdybych mu přestal poskytovat potravu.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Odvaha je jako láska - musí mít naději za potravu.“

Christian Morgenstern foto
Christian Morgenstern 55
německý autor 1871 – 1914
„Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944
„Pravou potravou lásky je křemen a trní.“


Jindřich Štyrský foto
Jindřich Štyrský 1
český fotograf, malíř, spisovatel a výtvarník 1899 – 1942
„Mým očím je stále nutno házet potravu. Polykají ji nenasytně a surově. A v noci ve spánku ji tráví.“

„Mentalita byrokrata: věří, že stačí zaměnit písmeno, a z každé ponravy je potrava.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Misionáři jsou potravou, kterou bůh sesílá utlačeným a podvyživeným kanibalům.“

Irving Stone foto
Irving Stone 5
americký spisovatel 1903 – 1989
„Radost je jedna z nejdůležitějších složek života, právě tak jako potrava, nápoj nebo umění.“


Jonathan Swift foto
Jonathan Swift 55
anglo-irský satirik, esejista, básník 1667 – 1745
„Lichotka je prý potravou hlupáků, avšak kolik rozumných lidí je ochotno pozřít občas aspoň drobet této potravy!“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Není lásky opravdovější nad lásku k potravě.“

Thomas Mann foto
Thomas Mann 34
německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 – 1955
„Pochvala je odporná potrava. Chutná sice dobře, ale člověk se jí rychle přejí.“

Jorge Luis Borges foto
Jorge Luis Borges 15
argentinský spisovatel povídek, esejista, básník a překla... 1899 – 1986
„Moje znalost malajské či maďarské literatury je nulová, jsem si však jist, že kdyby mi čas poskytl možnost studovat je, nalezl bych v nich veškerou potravu, kterou si duše žádá.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .