Citáty na téma pověra


Wolfgang Amadeus Mozart foto
Wolfgang Amadeus Mozart 7
rakouský hudební skladatel 1756 – 1791
„Představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, kdežto Beethovena nazývám kometou, která naznačuje odvážné cesty, aniž se podřizuje nějakým pravidlům a její objevení zavdává podnět k všelijakým pověrám. Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k zemi, Beethoven soustřeďuje v ohnisku žhavé polední paprsky a přebírá stíny noci, aby osvěžily a zchlazovaly ty, jimž je žár nesnesitelný. – Václav Jan Tomášek“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní náboženství, ztělesněním nejdětinštějších pověr. Židé, ke kterým mám to potěšení náležet a s kterými jsem si mentálně blízký, nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného.“


 Osho foto
Osho 74
indický mystik 1931 – 1990
„Člověk, který prožívá každý okamžik s takovou intenzitou, že se mu život stal rájem, že se mu život sám zdá být božským, nemá potřebu uctívat mrtvé sochy, mrtvé písmo, prohnilé ideologie a hloupé pověry.“

Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Mozek blbce přetaví filosofii v slabomyslnost, vědu v pověru a umění v puntičkářství. Za tím účelem existuje univerzitní vzdělávání.“

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948
„Největším protikladem víry není ateismus, ale pověra. Zralá víra nemá problém s vědeckou racionalitou, jejím protivníkem je pseudonáboženství.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Lidé propadlí pověrám jsou ve společnosti tím, čím v armádě zbabělci: propadají panické hrůze a šíří ji kolem sebe.“

Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 50
antický senátor, historik 58 – 120
„Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Lidé se někdy přiblíží pravdě spíš prostřednictvím pověry než svými vědomostmi.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Pověra je poezie života.“

„Pověra a zločin když se v duši tají,časem nejbystřejší rozum rozleptají.“

Henri Fréderic Amiel foto
Henri Fréderic Amiel 22
švýcarský filozof 1821 – 1881
„Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Pověra je známkou slabomyslnosti.“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Všichni úředníci jsou podrážděni, i když se zdají klidní. Tím ovšem zvlášť trpí právě ti advokátkové…Jedině správné je smířit se s danými poměry. I kdyby bylo možné zlepšit jednotlivosti – to však je nesmyslná pověra –, dosáhlo by se nanejvýš něčeho pro případy budoucí, sobě samému by však člověk nesmírně uškodil, neboť by vzbudil zvláštní pozornost vždy pomstychtivého úřednictva. Jen nevzbudit pozornost!“

Gaston Leroux foto
Gaston Leroux 3
1868 – 1927
„Fantom Opery existoval. Vůbec to nebyla, jak všichni dlouho věřili, jen inspirace umělců, pověra ředitelů a směšný výtvor vzrušených mozků slečen z baletního souboru, jejich matek, šatnářek a vrátné. Ano, existoval, byl to člověk z masa a kostí, ačkoliv vypadal jako skutečný fantom, to znamená jako stín.“

Kurt Vonnegut foto
Kurt Vonnegut 24
americký spisovatel 20. století 1922 – 2007
„Jakožto humanista miluji vědu. Nesnáším pověry – jejich přičiněním bychom dodneška neměli atomovou bombu.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .