Citáty na téma povýšení


 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“

Georges Clemenceau foto
Georges Clemenceau 15
francouzský politik 1841 – 1929
„Mezi moje velké ideály budoucnosti patří povýšení zvířat do pátého stavu. Cožpak se nesluší obdařit nejvěrnější pomocníky člověka stejnými právy, která vyžadujeme pro sebe?“


„Ne strach z výšek nás nutí se sklonit, nýbrž touha po povýšení.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Lidé si matou vážné a vážené. A nevážné považují za znevažování. Leč pravý opak je pravdou. Ti, na které dopadne laskavý paprsek humoru jsou polidštěni a povýšeni - aspoň v očích a v srdcích těch, kdo povýšení a polidštění chápou jako vnitřní proces a ne jako služební postup.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Nepřátele nelitujeme z dobroty srdce, nýbrž z povýšenosti - projevíme-li jim účast, chceme jim dát pocítit, že jsme nad nimi.“

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696
„Koupený otrok má jen jednoho pána. Ctižádostivý člověk musí být otrokem všech, kdo ho mohou přivést k povýšení.“

Sulchan-saba Orbeliani foto
Sulchan-saba Orbeliani 6
princ, spisovatel, mnich a autor 1658 – 1725
„Přítel, toť povýšení radovánek, zmnožení radosti, ozdoba hostin.“

Michal Viewegh foto
Michal Viewegh 26
český romanopisec 1962
„(O Václavu Klausovi) Chlapeček z píškoviště, napadá mě: všechny povýšeně peskuje, a když mu jiný kluk konečně dá přes prsty, utíká s pláčem k mamince.“ Báječný rok


Pius VIII. foto
Pius VIII. 1
papež 1761 – 1830
„Žádná místa, žádná pompa, žádná povýšení! Zůstaňme pokorní a mějte soucit s těžkým údělem, který na nás Pán vložil. Ať se nikdo z vás, ani nikdo z rodiny, nehne z místa. příbuzným“

George Darley 1
irský básník, prozaik a kritik 1795 – 1846
„Módnost je druh povýšené vulgarity.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.“

„Možná mě provokuje církev jako skupina lidí, kteří o sobě prohlašují: my jsme ti dobří, máme pravdu, jste mezi námi vítáni, až už jste kdokoli, ale musíte se přizpůsobit a být jako my. Rozčiluje mě ta povýšenost a arogance, ale zároveň je to pro mě zajímavé z autorského hlediska.“


„Nanebevzetí. Zní to jako povýšení.“

„Po posledním povýšení to dotáhl na člověka.“

„Obojakost a povýšenost některých sotva pogramotnělých vědomí.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Ctnost totiž není nelidská, ani neúslužná, ani povýšená a pyšná, vždyť dokonce ochraňuje celé národy a pečuje o ně co nejlépe.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .