Citáty na téma pozdrav


Mark Twain foto
Mark Twain 168
americký spisovatel 1835 – 1910
„Vážený pane,
žádáte mne o radu. Přečetl jsem si rukopis Vašeho románu a mohu Vám odpovědně říci: Jezte víc ryb! Obsahují fosfor, který podle mínění lékařů napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by Vám stačily dvě velryby střední velikosti.
S pozdravem
Mark Twain“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 50
římsko-katolická jeptiška 1910 – 1997
„Buď projevem… laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.“


„Proč jsi dědečku pozdravil toho cizího člověka? Aby po dobu co bude přemýšlet, proč jsem ho pozdravil, zapomněl na svoje strasti.“

Léon Bloy foto
Léon Bloy 11
1846 – 1917
„Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 42
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Bóh s vámi! A rač vám dáti odplatu věčnú, že jste mi mnoho dobrého činili… Také prosím, aby dobře živi byli a Boha poslúchali, jakož jste slýchali. Králové, mé milostivé paní, děkujte ode mne ze všeho dobrého, jež jest mi činila. Čeledi své pozdravte, i jiných věrných přátelóv, jichž nelze jest popsati. Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, u jehož svaté milosti skóře se shledámy s jeho svatú pomocí. Amen. Psán list v čakání odsúzenie na smrt v žaláři, v okovách, jež úfám, trpím pro Boží zákon. Pro Boha, nedajte hubiti dobrých kněží! Mistr Hus, v naději slúha Boží.“ dopis z Kostnice 5. července 1415

Lucius Apuleius foto
Lucius Apuleius 14
latinský básník 125 – 170
„Polibky jsou pozdravy bohů.“

George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880
„Dědičnost je autobus, v němž jedou všichni naši předkové. Občas některý z nich vystrčí hlavu a pošle nám pozdrav.“


„Šablona. Kýchneš desettisíckrát po sobě, a nikdo ti neřekne „pozdrav pánbů“.“

Ján Babjak foto
Ján Babjak 1
slovenský jezuita a řeckokatolický biskup 1953
„Člověk, který nežije v manželském životě, má o něm pouze teoretické znalosti. Teorie od praxe se však velmi liší. Pokud kněz žije v manželství a sám zakouší problémy, jistě jim lépe rozumí. Toto je denno-denní praxe v naší katedrále. Když se kněží při zpovědi po pozdravu západním způsobem zpovídající zeptají, proč se přišli zpovídat k nám, odpovídají: Víte, ale vy přece jen, jste ženatý, lépe mi rozumíte.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Opravdová báseň je zcela osobní pozdrav každému, kdo ji dovede chápat.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Nedávno jsem byl ve Washingtonu, kde jsem se při soukromých rozhovorech setkal se třemi z klíčových hráčů světové ekonomiky. Byl to šéf americké centrální banky Alan Greenspan, šéf Mezinárodního měnového fondu Horst Köhler a prezident Světové banky James Wolfensohn. Mohu každého ubezpečit, že se znám se všemi na úrovni křestních jmen. Po pozdravu jak se mám a jak se mi prezidentuje, když jsme si vážně sedli, byla otázka všech tří shodná: Jak vyřeší Česká republika problém deficitu svých veřejných financí?“


Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Kouzelníci použili zaklínadlo, díky němuž se čedičové sloupy samy vznesly do vzduchu, namířily si to z ostrova Jokaz na Temuen a tam se bez lidského přičinění srovnaly na sebe do patřičných tvarů.“ Pozdravy z doby kamenné

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Křesťané udělali z okřídlených postav anděly, kteří sloužili jako prostředníci mezi světem bohů a lidí. A měli také přilby, vlastně, pardon, svatozáře.“ Pozdravy z doby kamenné

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Mohyla na Gavrinisu obsahuje dokonce i pythagorejské poučky - přestože byla vybudována dávno před Pythagorem!“ Pozdravy z doby kamenné

„Psát spisovatelce, která má v malíčku spoustu slov, je zvláštní. Psát spisovatelce není složité, ovšem ten moment, kdy se spisovatel rozepíše, stává se čtenář trpícím. Faktem je, že ke spisovatelské eseji stačí pouhý přátelský pozdrav.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .