Citáty na téma pozorování


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.“

 Le Corbusier foto
Le Corbusier 6
architekt, designér, urbanista a spisovatel 1887 – 1965
„Jsem samouk a jsem zvědavý. Nemám žádnou školu, nemusel jsem se tudíž pracně odnaučovat to, co bych se v ní učil. Nechci se míchat mezi akademiky, neboť člověk nesmí myslet akademicky. Jedinou mou školou je neustálé pozorování přírody a věcí kolem nás.“


Louis Pasteur foto
Louis Pasteur 4
chemik a mikrobiolog 1822 – 1895
„Při pozorování dává náhoda přednost připraveným myslím.“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Moudrostí je pozorování života, nikoli smrti.“

Ezra Pound foto
Ezra Pound 10
americký básník a kritik 1885 – 1972
„Předsudek proti knižním vědomostem povstal z pozorování hlouposti lidí, kteří pouze četli.“

 Plútarchos foto
Plútarchos 36
starověký řecký historik a filozof 46 – 127
„Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.“

Lafayette Ronald Hubbard foto
Lafayette Ronald Hubbard 23
americký autor sci-fi, filozof a zakladatel Scientologick... 1911 – 1986
„Jedině tím, že člověk určí příčiny, může přestat být efektem nežádoucích situací. Jedna věc je být schopen pozorovat. Zcela jiná věc je zužitkovat pozorování tak, aby se člověk mohl dostat k podstatě věcí.“

Gerhard Uhlenbruck foto
Gerhard Uhlenbruck 4
německý lékař a spisovatel 1929
„Vědecké pozorování chování ukázalo, jak zvířecky vážně se my lidé chováme.“


Richard Feynman foto
Richard Feynman 21
americký kvantový fyzik 1918 – 1988
„V počátcích všech vědeckých pozorování jsme při hledání rozumného vysvětlení jevů vystačili s pouhou intuicí, založenou opravdu jen na prosté zkušenosti s všedními objekty. Ale jak se snažíme vypracovat lepší popis naší zkušenosti, která začíná zahrnovat stále širší rozsah jevů, přestávají být naše vysvětlení jednoduchá a stávají se tím, co nazýváme zákony. Často se zdá, že jsou čím dál nerozumnější a stále více vzdálené od toho, co považujeme za zřejmé.“

Jean-Baptiste Biot foto
Jean-Baptiste Biot 1
francouzský vědec 1774 – 1862
„Nezáleží na tom, aby se učni v pamět vštípilo určité množství hotových poznatků, kterých se může kdykoli v knihách opět dočísti; nýbrž aby se mu osvětlila cesta zkušeností a pozorování, kteráž vede k nalézaní těchto poznatků, zkrátka: by semu vdechl filosofický duch vědy, kterýž by jej provázel ku každému předmětu jeho studia, jímžto, jsa již jím proniknut, jeho vlastní duch nabýval by síly a jistoty, a jenž by ho prodchnul živou láskou ku pravdě.“

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963
„Naše postavení by bylo naprosto beznadějné nebýt jednoho. Existuje jedna věc v celém vesmíru, o níž víme víc, než se můžeme dozvědět z vnějšího pozorování. Tou věcí je člověk. Lidi nejen pozorujeme, lidmi jsme. Proto také víme, že se lidé nacházejí pod mravním zákonem, který nevytvořili, ale který nemohou zapomenout, a o němž vědí, že by ho měli být poslušni. ... Kdyby někdo studoval člověka zvenčí a neznal jazyk, takže by nemohl obdržet žádnou z našich informací zevnitř a byl odkázán na pozorování toho, jak si počínáme, nikdy by nezískal nejmenší důkaz o existenci mravního zákona. ... Stejně tak bychom se nikdy nemohli nadít, že pokud by bylo něco nad nebo za pozorovanými fakty, mohli bychom to objevit zvenčí. ... Kdyby mimo vesmír existovala nějaká řídící síla, nemohla by se nám ukazovat jako jeden z faktů uvnitř tohoto vesmíru - o nic víc než můžeme říci, že architekt domu je ve skutečnosti v tom domě zdí, schodištěm nebo krbem. Mohli bychom očekávat, že se projeví jediným možným způsobem, a sice v nás samých jako vliv nebo příkaz...“

„To, že nás evoluce vybavila agresivitou, má nějaký smysl, ale každý z nás si hledá i své vlastní způsoby, jak ji nějakým způsobem projevit. Sledováním brutálních případů, ale i sportu jakoby kanalizujeme naši vlastní agresivitu. Přes pozorování násilí svou agresivitu zástupně odžíváme.“


Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„K pozorování přírody patří určitá klidná čistota nitra, jež není ničím rušeno ani předem zaujato.“

„Klíčem k poznání dítěte je pozorování jeho přirozených projevů hlavně ve
hře.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Veliké požitky vznikají z pozorování krásných těl.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .